Ενημέρωση πολιτών για τον καθαρισμό οικοπέδων στο Δήμο Πύλης

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΛΗΣ

 

Κατά την αντιπυρική περίοδο, η οποία αρχίζει επίσημα την 1η Μαϊου και λήγει την 31η Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις (Π.Δ. αρ. 4/2012 – ΦΕΚ 1346/25.04.2012 τεύχος Β΄), την περ. 26 του αρθ. 94 του Ν. 3852/10 καθώς και τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ του Δήμου Πύλης, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στην περιοδική καθαριότητα αυτών.

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται από το Δήμο Πύλης πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, και βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς αυτεπάγγελτο καθαρισμό.

Πληροφορίες στο τηλ. 2431352101,107 του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Πύλης.

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Total
0
Shares
Previous Article
Ο Α.Ο. Αντισφαίρισης “Φαέθων” στους παιδικούς αγώνες του Larissa Sports Center

Ο Α.Ο. Αντισφαίρισης “Φαέθων” στους παιδικούς αγώνες του Larissa Sports Center

Next Article
εκπαίδευση

Πρόσληψη 10500 εκπαιδευτικών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Total
0
Share