Ενημέρωση για τους αρδευτές του Δήμου Καρδίτσας

Το διάστημα υποβολής της αίτησης ορίζεται από 13/05/2021 μέχρι και 31/05/2021

Ενημέρωση για τους αρδευτές του Δήμου Καρδίτσας

Οι παραγωγοί οι οποίοι θα αρδεύσουν τη νέα αρδευτική περίοδο 2023 από το συλλογικό δίκτυο του Δήμου Καρδίτσας (αντλιοστάσια, παρόχθια, δημοτικές γεωτρήσεις), θα πρέπει να προσέρχονται στο Δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό, από Δευτέρα 15 Μαϊου έως Τετάρτη 31 Μαϊου 2023, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, έχοντας μαζί τους δημοτική ενημερότητα και δήλωση ΟΣΔΕ 2023.

Τηλέφωνα επικοινωνίας

24413 52319  Ντούρλιας Αθανάσιος

24413 50005  Αργύρη Παρασκευή
Total
0
Shares