Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

ΕΛΜΕ Καρδίτσας: Στηρίζουμε τα αιτήματα των συναδέλφων που υπηρετούν στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. της χώρας

ΕΛΜΕ Καρδίτσας: Στηρίζουμε τα αιτήματα των συναδέλφων που υπηρετούν στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. της χώρας

ΕΛΜΕ Καρδίτσας: Στηρίζουμε τα αιτήματα των συναδέλφων που υπηρετούν στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. της χώρας

Την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024 το ΔΣ της ΕΛΜΕ Καρδίτσας ενημερώθηκε από εκπρόσωπο του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) με έδρα το Μουζάκι (πρώην Κ.Π.Ε Μουζακίου), σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν, τόσο στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή του νομού μας, όσο και στις αντίστοιχες δομές των άλλων νομών της χώρας. Τα βασικά προβλήματα που μας επεσήμαναν οι συνάδελφοι του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μουζακίου και τα οποία καταγράφηκαν λεπτομερώς μετά από έρευνα που έκαναν οι ίδιοι είναι τα εξής:

1) Ελλείψεις εκπαιδευτικών και υποστελέχωση των θεσµών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Λιγότεροι από τους μισούς είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν απομείνει στα Κέντρα, σε σχέση µε αυτούς που προβλέπει η νοµοθεσία. Με τον νόμο 4823/21 προβλέπονται 5 άτομα, ανά παιδαγωγική ομάδα. Ωστόσο, τα 30 από τα 58 Κέντρα διαθέτουν 0 έως 2 άτομα και συνολικά υπηρετούν 141 εκπαιδευτικοί στα 58 Κ.Ε.ΠΕ.Α, ενώ θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 290. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου 4823/3-8-2021, η Παιδαγωγική Ομάδα (Π.Ο.) κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. αποτελείται από 4 έως 6 άτομα. Το άρθρο αυτό ποτέ δεν εφαρμόστηκε, αφού λίγους μήνες μετά, με τον νόμο 4876/23-12-2023, δίνεται, μετά από χρόνια, η δυνατότητα στις Περιφερειακές Διευθύνσεις να αναπληρώσουν τις κενές ή κενούμενες θέσεις έως τη συμπλήρωση του αριθμού των δύο (2) μελών ανά Π.Ο., μη προσμετρούμενου του προϊσταμένου ή του αναπληρωτή προϊσταμένου. Παλιότερα, με την Υπουργική απόφαση 83691/Γ7/22-7-2011 ο αριθμός των μελών των Π.Ο. ανερχόταν σε 5 άτομα.

2) Απουσία κρατικής χρηματοδότησης.

Υπάρχει παντελής έλλειψη χρηματοδότησης των Κέντρων μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, καθώς το τελευταίο πρόγραμμα εξέπνευσε στις 31 Αυγούστου 2023, το οποίο τα τελευταία χρόνια κάλυπτε τις στοιχειώδεις ανάγκες τους κι ακόμη δεν έχει καταρτιστεί το νέο από τη Διαχειριστική Αρχή του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Παιδείας. Σημειωτέον ότι ο νόμος 4823/2021, στο άρθρο 17 παράγραφος 7, αναφέρει ότι οι λειτουργικές δαπάνες των Κ.Ε.ΠΕ.Α. καλύπτονται από ευρωπαϊκά προγράμματα ή από τους δήμους, «οι οποίοι επιχορηγούνται με πιστώσεις που εγγράφονται για τον σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». Οι δήμοι με τη σειρά τους καταγγέλλουν ότι ουδέποτε επιχορηγήθηκαν με τις παραπάνω πιστώσεις. Επιπλέον, η πρόσφατη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (Φ11/11511/Δ7/2-02-2024) αναφέρει ότι «∆εν προβλέπεται κάλυψη δαπανών φιλοξενίας στο Τεχνικό ∆ελτίο του Έργου. Οι εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δράσεις πραγματοποιούνται χωρίς ∆απάνη για το ∆ηµόσιο.» (σελ. 5 εγκυκλίου του Υπουργείου). Έτσι, προστίθενται και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. στις δημόσιες σχολικές-εκπαιδευτικές δομές που τα τελευταία χρόνια σταθερά υποχρηματοδοτούνται.

3) Εγκατάλειψη και υποβάθμιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής και οικολογικής συνείδησης στην εκπαίδευση, εκτός από τις φιλότιμες προσπάθειες των εκπαιδευτικών στις ώρες που προβλέπονται, υλοποιείται θεσμικά από τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. και τους/τις Υπεύθυνους/ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή τους/τις Υπεύθυνους/ες Σχολικών ∆ραστηριοτήτων που έχουν οριστεί σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αρμοδιότητα των οποίων είναι να στηρίζουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα σχολεία. Συνήθως, όμως, ανατίθενται στους Υπεύθυνους και πολλές άλλες αρμοδιότητες συγχρόνως, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στον ρόλο που καλούνται να υπηρετήσουν.

Δεδομένου ότι:

  • στη χώρα µας έχει δημιουργηθεί ένα, μοναδικό πανευρωπαϊκά, δημόσιο δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (58 συνολικά σε όλη τη χώρα), που πρέπει να αναγνωριστεί ως καλή πρακτική και να αντιγραφεί διεθνώς
  • το δίκτυο των Κ.Ε.ΠΕ.Α. υποστηρίζεται από θεσµούς όπως οι Υπεύθυνοι και τα Σχολικά Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που μπορούν να στηρίξουν και να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση των πολιτών.
  • η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Εκπαίδευσης

η ΕΛΜΕ ομόφωνα υιοθετεί τα αιτήματα των συναδέλφων που υπηρετούν στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. της χώρας και ζητά την ενίσχυση των Κ.Ε.ΠΕ.Α.:

α) με το αναγκαίο προσωπικό

β) με δημόσια χρηματοδότηση, με όλους τους απαραίτητους πόρους για να στηριχτεί το έργο τους

Η ΕΛΜΕ θα κοινοποιήσει στην Ο.Λ.Μ.Ε. το αποτέλεσμα της έρευνας των Κ.Ε.ΠΕ.Α, τα αιτήματα όλων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σ’ αυτά και θα αιτηθεί τηλεδιάσκεψη με την Ομοσπονδία για τη δρομολόγηση των επόμενων κινήσεων.

Για το Δ. Σ. της ΕΛΜΕ Καρδίτσας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΦΥΤΣΙΛΗΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Total
0
Shares
Previous Article
Δήμος Πύλης: Αναβάλλεται η σημερινή αποξήλωση της γέφυρας Μπέλεϊ στην ΤΚ Στουρναρέϊκων - Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας από Πύλη προς Στουρναρέϊκα και αντίστροφα αύριο Τρίτη 12 Μαρτίου

Δήμος Πύλης: Αναβάλλεται η σημερινή αποξήλωση της γέφυρας Μπέλεϊ στην ΤΚ Στουρναρέϊκων

Next Article
Πλήθος κόσμου και ξεφάντωμα στο 2ο Μουζακιώτικο Καρναβάλι

Πλήθος κόσμου και ξεφάντωμα στο 2ο Μουζακιώτικο Καρναβάλι