ΕΛΜΕ Καρδίτσας: Κάλεσμα των εκπ/κων των Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης σε τηλεδιάσκεψη

ΕΛΜΕ Καρδίτσας

ΕΛΜΕ Καρδίτσας: Κάλεσμα των εκπ/κων των Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης του ν. Καρδίτσας σε τηλεδιάσκεψη

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕΚ, με αφορμή την Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-01-2021 “Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο” και την πρόθεση άμεσης εφαρμογής της,  εν μέσω πανδημίας, καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς των Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης του ν. Καρδίτσας σε τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 23/02/2021 και ώρα 20:00 μ.μ.

Απώτερος σκοπός της εν λόγω τηλεδιάσκεψης  είναι η εναρμόνιση των ενεργειών όλων των συναδέλφων στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της ΟΛΜΕ.

Συνάδελφοι, τα όσα δρομολογούνται είναι ανησυχητικά και η αποτροπή της εφαρμογής τους απαιτεί συντονισμένες και συντεταγμένες ενέργειες. Εξάλλου, όταν ο κλάδος συσπειρώνεται και ομονοεί στο αυτονόητο , βγαίνει κερδισμένος.

Στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχουν και μέλη του ΔΣ της ΟΛΜΕ.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει με την πλατφόρμα Microsoft Teams.

Ο σύνδεσμος είναι :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3c157e935e934b82884c34b70d444267%40thread.tacv2/1613933586417?context=%7b%22Tid%22%3a%22f98d1b3b-9745-41b4-9934-803b557e6c8a%22%2c%22Oid%22%3a%22c305acc0-d8e9-49f5-a9b5-1b7ffb5221ad%22%7d

Το  Δ. Σ. της ΕΛΜΕ Καρδίτσας
Total
14
Shares