Ελεγκτικό Συνέδριο: “Μη νόμιμη η δαπάνη ανάθεσης υπηρεσίας δήμου σε ιδιώτη”


 

Μετά τις περιπτώσεις Δημοτικού Κολυμβητηρίου και Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, σήμερα, το epoli.gr αποκαλύπτει άλλη μία περίπτωση μη έγκρισης παραχώρησης υπηρεσίας Δήμου σε ιδιώτη, αυτή της στελέχωσης Αθλητικών και Πολιτιστικών Χώρων.

Ειδικότερα, το Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου στο VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με Πράξη του (επισυνάπτεται), έκρινε μη νόμιμη τη δαπάνη ανάθεσης σε ιδιώτη τη «Στελέχωση Αθλητικών και Πολιτιστικών Χώρων» του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου, για τους εξής λόγους, κυριότερα:

  1. Οι ανατεθείσες αυτές υπηρεσίες συνιστάμενες, εν γένει, σε εποπτεία για την ασφαλή άθληση των χρηστών των αθλητικών εγκαταστάσεων, γραμματειακή υποστήριξη στο πλαίσιο λειτουργίας του Κολυμβητηρίου, δυνητικά δε, και των υπολοίπων αθλητικών εγκαταστάσεων, μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου και καθαριότητα των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, πρόδηλα συμπεριλαμβάνονται στα συνήθη καθήκοντα του προσωπικού που υπηρετεί στο Γραφείο Μουσείων και Βιβλιοθηκών καθώς επίσης και στο Γραφείο Αθλητικών Εγκαταστάσεων του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. Συνεπώς, δεδομένου ότι η παροχή των επίμαχων υπηρεσιών αποσκοπούσε στην κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών, η σύναψη της εν λόγω σύμβασης με τρίτο δεν είναι νόμιμη.
  2. Η πρόβλεψη στη Διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού όρου περί κατοχής άδειας λειτουργίας για την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στον ν. 2518/1997 συνιστά τεχνική προδιαγραφή μη συναφή με το αντικείμενο της ανατιθέμενης υπηρεσίας.
  3. Ο ανάδοχος δεν ήταν σε θέση να παρέχει τις αιτούμενες υπηρεσίες για τη λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου.

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΎ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πηγή: epoli.gr


Total
0
Shares
Previous Article

Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

Next Article

Συναυλία του συγκροτήματος “Μουσικές Αποδράσεις” στην Καρδίτσα

Total
0
Share