Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αργιθέας

UwAAAABJRU5ErkJggg==

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αργιθέας

Δια ζώσης ή και με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, την Παρασκευή 11-03-2022 και ώρα 11:30μ., σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και την με αριθμ.. ΔΙα/ΓΠ. Οικ. 10343/2022 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ 766 / Β΄/ 18-02-2022 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 / Μέτρο 4:«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού του ενεργητικού» / Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» / Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» παραλαβή , έγκριση της μελέτης και τευχών δημοπράτησης της Πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ», υποβολή της πράξης στο ανωτέρω Πρόγραμμα και έγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2022 .
Θέμα:  2ο Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 / Μέτρο 4:«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού του ενεργητικού» / Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» / Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» παραλαβή και έγκριση της μελέτης και τευχών δημοπράτησης της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ        ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ » , υποβολή της πράξης στο ανωτέρω Πρόγραμμα και έγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2022 .

 

 Total
1
Shares
Previous Article
Διασφάλιση όλων των εργαζομένων που μένουν εκτός από το Βοήθεια στο Σπίτι

Διασφάλιση όλων των εργαζομένων που μένουν εκτός από το Βοήθεια στο Σπίτι

Next Article
Ημέρα της Γυναίκας: Τριπλή δράση από το Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών του Δ. Τρικκαίων

Ημέρα της Γυναίκας: Τριπλή δράση από το Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών του Δ. ΤρικκαίωνTotal
1
Share