Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Έκτακτη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας

Έκτακτη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζουν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Έκτακτη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 27-10-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Θέμα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και έγκριση όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ.

Θέμα 2ο: Έγκριση του Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων, σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης 2022.

Θέμα 3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών και Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών.

Θέμα 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή πίστωσης 1.890,00€ και απόδοση στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2023 (Γ’ Κατανομή)».

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Total
0
Shares