Εκπαιδευτική δραστηριότητα Εφέδρων Αξιωματικών Λάρισας και Καρδίτσας

Η εκπαίδευση δε σταματάει ποτέ. Οι Έφεδροι Αξκοί των ΣΕΑΝ Λάρισας και Καρδίτσας ασκήθηκαν στη χρήση του χάρτη και της πυξίδας καθώς και στο σύστημα στρατιωτικών συντεταγμένων MGRS που χρησιμοποιούν οι στρατοί του ΝΑΤΟ συμπεριλαμβανόμενου του Ελληνικού στην περιοχή του Παραπόταμου του Δήμου Τεμπών.

Κατά τη θεωρία έγινε αναφορά σε:

Γεωγραφικό πλάτος/μήκος και πως εφαρμόζονται οι υποδιαιρέσεις του συστήματος MGRS στο χάρτη

Κλίμακα του χάρτη 1:50000 και τι σημαίνει

Μέρη στρατιωτικής πυξίδας

Επεξήγηση του πραγματικού και του μαγνητικού Βορά καθώς και της μαγνητικής απόκλισης

Προσανατολισμό του χάρτη

Ακολούθησε πρακτική εφαρμογή και όλα τα μέλη της ομάδας ασκήθηκαν σε

Προσανατολισμό χάρτη

Εύρεση Αζιμούθιου

Αναγνώριση σημείου στο πεδίο

Εντοπισμό θέσης στο χάρτη με χρήση 3 γνωστών σημείων στο πεδίο (τριγωνοποίηση).

Στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία 10 χλμ σε προκαθορισμένο δρομολόγιο κάνοντας χρήση του χάρτη και της πυξίδας που τους δόθηκε.

Ο προσανατολισμός και ο καθορισμός δρομολογίου με χάρτη και πυξίδα είναι από τα βασικά αντικείμενα εκπαίδευσης στις σχολές των Εφέδρων Αξ/κών. Ως Έφεδροι σε εφεδρεία Αξιωματικοί έχουμε καθήκον να συντηρήσουμε αλλά και να επαυξήσουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήσαμε στην στρατιωτική μας θητεία. Σε αυτό το πνεύμα θα ακολουθήσουν και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο μέλλον εφαρμόζοντας στην πράξη το ρητό ότι «Η επανάληψη είναι μήτηρ πάσης μαθήσεως»

sean karditsas 1

sean karditsas 2

sean karditsas 3

sean karditsas 4

sean karditsas 5

sean karditsas 6

sean karditsas 7

sean karditsas 8

sean karditsas 9

sean karditsas 10

sean karditsas 11

sean karditsas 12

sean karditsas 13

sean karditsas 14

sean karditsas 15

sean karditsas 16

sean karditsas 17

sean karditsas 18

sean karditsas 19

sean karditsas 20

sean karditsas 21

sean karditsas 22

sean karditsas 23

sean karditsas 24

sean karditsas 25

sean karditsas 26Total
0
Shares