Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Εκλογή Προέδρου και μελών ΔΣ της ΟΕ του Δήμου λίμνης Πλαστήρα

Dimarxeio Plastira mouzakinews 860

 

Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στο Μορφοβούνι στις 08-09-2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 12η μεσημβρινή, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Θέος Απόστολος
Total
0
Shares