Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής στο Δήμο Μουζακίου

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Πρόσκληση συμβούλου επιτυχόντος συνδυασμού για εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου, Καραϊσκάκη 1 Τ.Κ. 43060 Μουζάκι, την 8.9.2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Γκινής ΕπαμεινώνδαςTotal
0
Shares