Εκλογές για νέο ΔΣ στο Επιμελητήριο Καρδίτσας

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας υπενθυμίζει ότι η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνουν στις 10 & 11 Δεκεμβρίου 2017, λήγει την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου και ώρα 2.30.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ΠΔ 372/1992, όπως αυτό  τροποποιήθηκε με το Ν. 4484/2017 (άρθρ.58 παρ.4): «2. … Ο αριθμός των υποψηφίων ανά συνδυασμό από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου», δηλαδή για το Επιμελητήριο Καρδίτσας πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 υποψήφιοι του αντίθετου φύλου.

Σύμφωνα με το με αριθμ.πρωτ. 116322/24-10-2017 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, διευκρινίζεται ότι: «στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τα υπάρχοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή περίπτωση να υπάρχουν π.χ. μόνο 15 υποψήφιοι, ο αριθμός των υποψηφίων γυναικών μπορεί να ανέρχεται στο 1/3 τουλάχιστον, δηλαδή οι υποψήφιες μπορούν να είναι τουλάχιστον 5».

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου (24410 22301).
Total
0
Shares