Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Είκοσι χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Μουζακίου

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου ιδρύθηκε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και λειτουργεί από το 1996 στην ομώνυμη όμορφη και γραφική κωμόπολη του Ν. Καρδίτσας, που είναι χτισμένη μέσα σ’ ένα καταπράσινο φυσικό περιβάλλον στα ριζά της ορεινής Αργιθέας, στις όχθες του ποταμού Πάμισου και κοντά στη μοναδική λίμνη Πλαστήρα και το φημισμένο Πανεπιστημιακό δάσος του Περτουλίου.

Στεγάζεται στη Μαθητική Εστία Μουζακίου και διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας, σεμιναρίων και πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκης και Η/Υ, εργαστηρίων χημείας, βιολογίας και φωτογραφίας, καλλιτεχνικής δημιουργίας και είναι εξοπλισμένο με διάφορα μέσα για την υλοποίηση των προγραμμάτων του. Έχει επίσης εστιατόριο, άνετους χώρους διαμονής (τρίκλινα δωμάτια), χώρους ψυχαγωγίας, γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, καθώς και ειδικά διαμορφωμένους χώρους αναψυχής.

Οι στόχοι της λειτουργίας του Κέντρου είναι η ενημέρωση, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών, διαφόρων φορέων και γενικά όλων των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

Είκοσι χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Μουζακίου
Η πρώτη παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ με κάποιους επισκέπτες

Για την επίτευξη των στόχων του το Κ.Π.Ε:

  • Οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα Π.Ε. για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας διάρκειας μίας έως τεσσάρων ημερών.
  • Οργανώνει επιμορφωτικές συναντήσεις για εκπ/κούς και πολίτες.
  • Συνεργάζεται με τους υπευθύνους Π.Ε. και στηρίζει προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολείων.
  • Συντονίζει τα θεματικά Εθνικά δίκτυα Π.Ε. «Το Δάσος» και «η ενέργεια στο περιβάλλον του παιδιού» και συμμετέχει σε δίκτυα Π.Ε άλλων Κ.Π.Ε.
  • Συνεργάζεται με πανεπιστήμια και άλλα εκπ/κά ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού για ανταλλαγή πληροφοριών – εκπ/κού υλικού, διάθεση επιστημονικού προσωπικού, στήριξη προγραμμάτων, διοργάνωση σεμιναρίων κ.ά.
  • Δημιουργεί αρχείο πληροφοριών με δικές του εκδόσεις καθώς και με συγκέντρωση εντύπων και άλλων πληροφοριών.
  • Συνεργάζεται με τοπικούς φορείς και οργανώνει εκδηλώσεις με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη.
  • Αξιοποιεί τις δυνατότητες του Διαδικτύου.
  • Προωθεί την έρευνα στο χώρο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Είκοσι χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Μουζακίου
Ημερίδα δια Βίου Μάθησης στο Κινηματοθέατρο Μουζακίου

Ειδικότερα τα προγράμματα Π.Ε. που εκπονεί η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Π.Ε. Μουζακίου για τις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που επισκέπτονται το Κ.Π.Ε υλοποιούνται τόσο στους χώρους του Κ.Π.Ε. με ενημέρωση, εργαστηριακές ασκήσεις και με χρήση επαρκούς οπτικοακουστικού και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού, όσο και στο πεδίο (επισκέψεις) με προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δράσεις. Οι μαθητές παρουσιάζουν και αξιολογούν τις εργασίες και τις προτάσεις τους ανάλογα με το θέμα του προγράμματος που υλοποιούν.

Τα προγράμματα του Κέντρου αποσκοπούν να δημιουργήσουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο στους νέους, να καλλιεργήσουν δεξιότητες και θετικές συμπεριφορές προστασίας του περιβάλλοντος, της διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής. Στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση, τον προβληματισμό και την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς για την ανάληψη δράσης.

Τα θέματα των προγραμμάτων αυτών έχουν σχέση με αντίστοιχους βασικούς τομείς ανάπτυξης της περιοχής και προσφέρονται για εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.

Το Κ.Π.Ε. έχει παράγει έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στα προγράμματα Π.Ε. που υλοποιούνται στο Κ.Π.Ε. και τα Θεματικά Δίκτυα που έχει αναπτύξει, καθώς και για τη στήριξη προγραμμάτων Π.Ε. των σχολείων.

Το Κ.Π.Ε. έχει, όπως αυτό έχει καθοριστεί με απόφαση του ΥΠΠΕΘ, στην εμβέλειά του είκοσι μια Δ/νσεις εκπαίδευσης (Α/θμιας και Β/θμιας) και δέχεται επισκέψεις σχολείων σε ποσοστό 70% από τις Δ/νσεις εκπαίδευσης εμβέλειας, τα οποία επιλέγονται από τους υπευθύνους Π.Ε. των νομών και 30% απ’ την υπόλοιπη Ελλάδα με αίτηση στο ΚΠΕ και τον υπεύθυνο Π.Ε. του νομού τους.

Ο αριθμός συμμετοχής μαθητών /τριών σε κάθε πρόγραμμα – επίσκεψη είναι από 15-35 περίπου.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής των μαθητών /τριών καλύπτονται από το ΚΠΕ καθώς και οι εσωτερικές μετακινήσεις των μαθητών /τριών για τις ανάγκες των προγραμμάτων. Οι μετακινήσεις των μαθητών /τριών από το σχολείο τους στο Μουζάκι και η επιστροφή τους καλύπτεται από τους ίδιους.

Στη διάρκεια της λειτουργίας του, το Κέντρο έχει δεχτεί για παρακολούθηση προγραμμάτων αρκετές χιλιάδες πάνω από 80.000 μαθητές /τριες και 15.000 εκπ/κούς. Κατά γενική παραδοχή και όπως αυτό φανερώνουν οι εκατοντάδες αιτήσεις Π.Ο. κάθε χρόνο προς το Κ.Π.Ε. Μουζακίου είναι από τα πλέον περιζήτητα Κ.Π.Ε στην Ελλάδα.

Οι βασικές θεματικές ενότητες των προγραμμάτων που έχει σχεδιάσει η Παιδαγωγική Ομάδα και υλοποιούνται στο ΚΠΕ είναι: 1.Υγρότοποι της περιοχής 2.Το δάσος 3.Το νερό ως πηγή ζωής 4. Γεωργία 5. Ενέργεια 6. Αειφόρος τουρισμός 7. Ανακύκλωση: Θέλω – Μπορώ – Συμμετέχω 8. Διατροφή και περιβάλλον 9. Ηχορύπανση

Στα πλαίσια της δράσης “Ανάπτυξη συνεργασιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο” με αντίστοιχους φορείς και ΚΠΕ του εξωτερικού για την ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την οργάνωση συνεργασιών σε επίπεδο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα Π.Ε. και τη γνωριμία με τις οργανωτικές δομές που έχουν αναπτύξει αντίστοιχοι φορείς που επιδιώκουν τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών το Κ.Π.Ε. Μουζακίου έχει αναπτύξει συνεργασίες και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (με ΚΠΕ, Ενώσεις Εκπ/κών για την Περιβαλλοντική Εκπ/ση, σχολεία οικολογικών κατευθύνσεων, Ενεργειακά Κέντρα, όπως και διάφορους φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα τουρισμού, περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο ΚΠΕ Μουζακίου υπηρετούν σήμερα έξι εκπ/κοί αποσπασμένοι από την Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση.

Είκοσι χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Μουζακίου
Επίσκεψη μαθητών σε Δασικό μονοπάτι

Φέτος συμπληρώνονται είκοσι ακριβώς χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Π.Ε. Μουζακίου και τη συνεδρίαση της πρώτης παιδαγωγικής του ομάδας.

Με αφορμή το γεγονός αυτό το Κ.Π.Ε. Μουζακίου, διοργανώνει ημερίδα ανοιχτή στο κοινό, το Σάββατο 30 Ιανουαρίου και ώρα 11 π.μ με θέμα: «Είκοσι χρόνια δράσης του Κ.Π.Ε. Μουζακίου. Η συμβολή του στην εκπαίδευση για την αειφορία». Στην ενημερωτική αυτή συνάντηση, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι δράσεις και η πορεία του Κ.Π.Ε. Μουζακίου, η εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διαχρονικά, σε συνάρτηση με την τοπική κοινωνία, τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και την κατάσταση της εκπαίδευσης.

Η ημερίδα θα είναι ανοιχτή σε εκπαιδευτικούς, σε μαθητές και στο ευρύτερο κοινό. Ιδιαίτερα θα προσκληθούν μέλη των παρελθόντων παιδαγωγικών ομάδων του Κ.Π.Ε. Μουζακίου, τα Μ.Μ.Ε., στελέχη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνεργάτες από τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., Δασαρχεία και όλους τους φορείς και φυσικά πρόσωπα με τα οποία το Κ.Π.Ε. έχει συνεργαστεί.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα λειτουργήσει έκθεση φωτογραφίας με στιγμές από την ιστορία του Κέντρου, αλλά και το όμορφο φυσικό περιβάλλον που περιβάλλει την περιοχή.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο

Πρώτα τεστ για την ακαδημίες Γ.Σ. ΓΟΜΦΩΝ στο κλειστό γυμναστήριο Μουζακίου

Επόμενο άρθρο

Η Ιερά Μονή Σπηλιάς διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη