Εικονική πόλη για την από κοινού εκπαίδευση μαθητών και φοιτητών στις θετικές επιστήμες

<

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, συμμετέχει στην ανάπτυξη εικονικού περιβάλλοντος πόλης μέσα από το οποίο μαθητές και φοιτητές μπορούν να αναπτύσσουν δεξιότητες σε θετικές επιστήμες, μαθηματικά, και τεχνολογία.

Το ερευνητικό σχέδιο eCity: Virtual City Environment for Engineering Problem-based Learning (http://eCity-project.eu) χρηματοδοτείται με την υποστήριξη του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συντονιστής του σχεδίου είναι το Instituto Superior de Engeharia do Porto της Πορτογαλίας ενώ συμμετέχουν, εκτός από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οργανισμοί από την Ιταλία, Ισπανία, και Τουρκία.

Το ερευνητικό σχέδιο στοχεύει στην αντιμετώπιση δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στις θετικές επιστήμες οι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως δείχνουν οι έρευνες PISA και TIMMS που καταγράφουν κάθε 2 χρόνια το «τι γνωρίζουν και τι μπορούν να κάνουν» οι μαθητές.

Οι έρευνες αυτές στοχεύουν στη συλλογή και ανάλυση πληροφορίας που θα μπορούσε να συμβάλλει στη βελτίωση εκπαιδευτικών συστημάτων. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές συχνά τους αποθαρρύνουν από το να επιδιώξουν μια καριέρα μηχανικού. Ακόμη όμως και αν αποφασίσουν να σπουδάσουν σε πολυτεχνικές σχολές πολλοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις στις θετικές επιστήμες ακόμη και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό δεν οφείλεται σε περιορισμένες ικανότητες των μαθητών. Η σημερινή γενιά του διαδικτύου (net generation) είναι «ψηφιακά εγγράμματη», απορροφά πληροφορία σε μικρότερες δόσεις, απαιτεί άμεση ανατροφοδότηση, αναζητά δια δραστικές μεθόδους μάθησης, ενώ επιδιώκει την ενεργή συμμετοχή στη μάθηση.

Η μάθηση μέσω προβλημάτων είναι μια ενεργή παιδαγωγική μέθοδος με κέντρο το μαθητή που ενθαρρύνει την επίλυση ασκήσεων βασισμένων στην πραγματική ζωή. Σοβαρά παιχνίδια και προσομοιώσεις μπορούν να εισαχθούν στη μαθησιακή διαδικασία μέσω της προβληματο-κεντρικής μάθησης ωθώντας το μαθητή να ενασκήσει την κριτική σκέψη μέσω λήψης αποφάσεων, επιλογών, ορισμού προτεραιοτήτων, και άλλων δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες σε μηχανικούς. Επιπλέον αναπτύσσει ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας καθώς και δημιουργική σκέψη.

Η ερευνητική δράση αναπτύσσει ένα εικονικό περιβάλλον ψηφιακής πόλης που ενσωματώνει την προβληματο-κεντρική μάθηση μέσω δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν σταδιακά γνώση σε πολλαπλά επιστημονικά αντικείμενα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της πολυπλοκότητας των ασκήσεων η επίλυση των οποίων απαιτεί εφαρμογή δεξιοτήτων σε μαθηματικά, επιστήμες, και τεχνολογία. Το εικονικό περιβάλλον απευθύνεται τόσο σε φοιτητές όσο και σε μαθητές που συνεργάζονται σε ομάδες στις οποίες οι πρώτοι καθοδηγούν τους δεύτερους κατά τη διαδικασία επίλυσης.

Επιστημονικός υπεύθυνος του σχεδίου είναι ο κ. Ηλίας Χούστης, ομότιμος καθηγητής, ενώ στην ομάδα υλοποίησης συμμετέχουν οι κ.κ. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, Olivier Heidmann, Σπύρος Τσαλαπάτας, και Ρενέ Αλιμήση. Επιπλέον, στη δραστηριότητα συνεργάζονται και φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι εκπονούν διπλωματικές εργασίες στο αντικείμενο αυτό ερχόμενοι σε επαφή με εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα των υπολογιστών.


Total
0
Shares
Previous Article

1η ημέρα δράσεων του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας στα Τρίκαλα

Next Article

Με συναυλία της Γλυκερίας ανοίγει τις πύλες του το παζάρι της Λάρισας


Total
0
Share