Δυνατότητα άμεσης αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών για οφειλέτες του Δήμου Καρδίτσας


Με την υποβολή αίτησης ταμειακής διευκόλυνσης και διακανονισμό της οφειλής

Τη δυνατότητα άμεσης άρσης της δέσμευσης των τραπεζικών τους λογαριασμών, στην οποία υποχρεώθηκε εκ του Νόμου να προχωρήσει, προκειμένου να μην παραγραφούν,  δίνει ο Δήμος Καρδίτσας στους οφειλέτες του.

Ειδικότερα, η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών αφορούσε αρχικά 2.314 οφειλέτες που όφειλαν συνολικά προς το Δήμο 3.565.454 €. Οι οφειλές αυτές χρονολογούνταν από το 2010 και παλαιότερα και ο Δήμος υποχρεώθηκε εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία να προχωρήσει στη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης των οφειλομένων, γιατί τυχόν παραγραφή τους θα είχε νομικές συνέπειες σε βάρος των αρμόδιων υπηρεσιακών και αιρετών παραγόντων του Δήμου, ενώ θα παραβίαζε και την αρχή της ισότιμης αντιμετώπισης των πολιτών.

Μέχρι στιγμής αποδεσμεύθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί 292 πολιτών, των οποίων αποπληρώθηκαν οι οφειλές τους και παραμένουν δεσμευμένοι οι λογαριασμοί  2022.

Στους οφειλέτες αυτούς που λόγω αντικειμενικής αδυναμίας δεν μπορούν να εξοφλήσουν το σύνολο της οφειλής τους και προκειμένου να αρθούν δυσάρεστες κοινωνικές συνέπειες, δίδεται η δυνατότητα άμεσης αποδέσμευσης των λογαριασμών τους, εφόσον υποβάλουν προς το Δήμο αίτημα ταμειακής διευκόλυνσης και διακανονίσουν την οφειλή τους, ώστε να καταβάλουν σε μηνιαία βάση, ή σε άλλο τακτό χρονικό διάστημα το ποσό που δύνανται μέχρι και την οριστική εξόφλησή της.

Ο Δήμος καλεί επίσης τους πολίτες που έχουν οφειλές προς το Δήμο από το 2011 και μέχρι σήμερα να μεριμνήσουν για την εξόφληση ή τον διακανονισμό τους, προκειμένου να μην υποχρεωθεί να προχωρήσει στο μέλλον σε ανάλογα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των οφειλομένων.


Total
0
Shares
Previous Article

Εκδήλωση για την Μεσογειακή Διατροφή και τις ωφέλειές της

Next Article

Συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας για τα έργα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Total
0
Share