Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Δόθηκε η κυκλοφορία οχημάτων έως 3.5 τόνους στη γέφυρα “Αργύρη”

Δημ. Παπακώστας: Δόθηκε άδεια κυκλοφορίας οχημάτων έως 3.5Τ στη γέφυρα «Αργύρη»: Απαίτηση για Οριστική Λύση!

Δόθηκε η κυκλοφορία οχημάτων έως 3.5 τόνους στη γέφυρα “Αργύρη”

Δόθηκε η κυκλοφορία στη γέφυρα “Αργύρη” που καταστράφηκε μερικώς και διέκοψε την κυκλοφορία με τον ορεινό όγκο, μετά τη θεομηνία “DANIEL” που έπληξε την περιοχή μας.

Η κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο για οχήματα έως 3,5 τόνους.
Total
0
Shares