Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Δίνεται στην κυκλοφορία η γέφυρα “Αργύρη” για οχήματα συνολικού βάρους κάτω των 3,5 τόνων

gefira Argyri dporti

Δίνεται στην κυκλοφορία η γέφυρα “Αργύρη” για οχήματα συνολικού βάρους κάτω των 3,5 τόνων

Μερική άρση προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας σε οδούς του Δήμου Μουζακίου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 52 & 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν. 3542/2007 και το άρθρο 48 του Ν.4313/2014.
 2. Την υπ’ αριθμ. 1259/15/541423 από 26/3/2015 Διαταγή Α.Ε.Α.
 3. Το υπ’ αρίθμ.360304 από 14/09/2023 έγγραφο της Π.Ε Καρδίτσας / Διεύθυνση Τεχνικών έργων
 4. Την υπ’ αριθμ. 5424/23/1813737 από 14/09/2023 αναφορά του Α.Τ. Μουζακίου, με την οποία συνηγορεί για τη διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων.
 5. Την υπ΄αρι’θμ. 366/2023 από 14/09/2023 Απόφασή μας.
 6. Το υπ’ αρίθμ. 374510 από 22/09/2023 έγγραφο της Π.Ε Καρδίτσας / Διεύθυνση Τεχνικών έργων
 7. Την υπ’ αριθμ. 5424/23/1876559 από 22/09/2023 αναφορά του Α.Τ. Μουζακίου, με την οποία συνηγορεί για τη μερική άρση διακοπής κυκλοφορίας των οχημάτων.
 8. Αποβλέποντας στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

– Τη μερική άρση της υπ’ αρίθμ. 366/2023 από 14/09/2023 Απόφασής μας, η οποία αφορούσε την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην Επαρχιακή Οδό 3 (Μουζακίου-Αργιθέας) στη γέφυρα «Αργύρη», προκειμένου να καταστεί δυνατή η επικοινωνία των αποκλεισμένων οικισμών των Δήμων Μουζακίου και Αργιθέας.

– Επισημαίνεται ότι για τα οχήματα συνολικού βάρους άνω των 3,5 τόνων εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας αυτών στο προαναφερόμενο τμήμα του οδικού δικτύου. 

 • Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω (5) σχετική Απόφασή μας.
 • Οι παραβάτες της παρούσης, θα διώκονται και θα τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
 • Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο Α.Τ. Μουζακίου.
 • Το Α.Τ. Μουζακίου, στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση

– δημοσίευσή της, για την ανακοίνωση στη Δ/νση Τεχνικών Έργων των υποχρεώσεών της, που απορρέουν από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και για τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, ως και για την επίβλεψη υλοποίησής τους.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Total
0
Shares