Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου και μικρό υδροηλεκτρικό «Μελίσσι» Οξυάς

Ο πλούτος του χωριού της Οξυάς ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ
<

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο της 13ης Φεβρουαρίου 2019, που πραγματοποιήθηκε στο Αγναντερό Καρδίτσας, έδρα του πρώην Δήμου Παμίσου,  απασχόλησε και πάλι το ζήτημα του μικρού υδροηλεκτρικού στη θέση «Μελίσσι» του χωριού της Οξυάς, καθώς με εισηγητή το Δήμαρχο κο Γ. Κωτσό εισήχθη προς συζήτηση το θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύναψη συμφωνητικού για την παραχώρηση δικαιώματος διέλευσης μήκους 2.120 μ. στο δρόμο του οικισμού Μελίσσι Οξυάς, για την εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού έργου».

Παρόντες κάτοικοι του χωριού της Οξυάς, μέλη της περιβαλλοντικής Κίνησης «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς» και του Λαογραφικού-Αρχαιολογικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Οξυάς «το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας», οι οποίοι διά του εκπροσώπου τους κου Γεώργιου Καραβίδα και στον ελάχιστο χρόνο που τους παραχωρήθηκε, προσπάθησαν να εξηγήσουν για ποιους λόγους το συγκεκριμένο έργο δεν είναι αποδεκτό στο χωριό.

Στα στοιχεία που επισημάνθηκαν από τους κατοίκους περιλαμβάνονται η εκτροπή του νερού από την κοίτη του ποταμού για τρία ολόκληρα χιλιόμετρα, η σχεδόν ανύπαρκτη και υπολογισμένη με στοιχεία ξένα προς την περιοχή μας (ληφθέντα από τη Μεσοχώρα Τρικάλων) οικολογική παροχή και οι εξ αυτού συνέπειες για το ποτάμι, οι αλλαγές στα υδρολογικά δεδομένα του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής, οι σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα, η έλλειψη διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία του χωριού καθώς και η αθέτηση από τους Δήμαρχο Μουζακίου κο Γ. Κωτσό και πρόεδρο της ΤΚ Οξυάς κο Λάμπρο Ευθυμίου της υπόσχεσής τους για πραγματοποίηση «λαϊκής συνέλευσης» στο χωριό για το θέμα.

Τονίστηκε, ακόμα, η έλλειψη οποιουδήποτε ουσιαστικού οφέλους για το χωριό της Οξυάς από το συγκεκριμένο έργο (αρκεί ν’ αναφερθεί ότι τα εκ του νόμου προβλεπόμενα αντισταθμιστικά οφέλη από το συγκεκριμένο έργο δε δύνανται να υπερβαίνουν και για τα δύο εμπλεκόμενα χωριά, Οξυά και Πευκόφυτο, τα 10.000 ευρώ ετησίως), ενώ αποσαφηνίστηκε πως κανένα χρηματικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων αυτών που μόνος του φέρεται να διαπραγματεύτηκε αλλά και μόνος του ενέκρινε ο πρόεδρος κος Λάμπρος Ευθυμίου, δε μπορεί ν’ αντισταθμίσει τη δεδομένη με την υλοποίηση και τη λειτουργία του έργου απώλεια του υδάτινου πλούτου του χωριού, στην οποία οδηγούν οι «άδειες χρήσης νερού», που χορηγούνται στους ιδιοκτήτες των μικρών υδροηλεκτρικών έργων και που έχουν ως αποτέλεσμα αυτοί ν’ αποκτούν προβάδισμα έναντι των όποιων αναγκών των κατοίκων των θιγόμενων περιοχών για άρδευση και ύδρευση – και ιδιαίτερα των μελλοντικών τέτοιων.

Γενικότερα, μάλιστα, τονίστηκε ότι με τις «άδειες χρήσης νερού» υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων και με το πρόσχημα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά, αναμένεται να δεσμευτεί το 80 %, περίπου, των ορεινών ρεμάτων και ποταμών της Χώρας μας, έναντι, μάλιστα, παραγόμενης ενέργειας μόλις 350 MW, που έχει τεθεί ως ανώτατος στόχος πανελλαδικά, η οποία κάθε άλλο παρά ουσιαστική συμβολή στην κάλυψη των όποιων σημερινών ενεργειακών αναγκών της Χώρας μπορεί να θεωρηθεί, ιδιαίτερα αν συγκριθεί με την περιβαλλοντική και οικολογική, γενικότερα, καταστροφή που προκαλείται αλλά και με τις συνέπειες από τους προαναφερόμενους αποκλεισμούς ή περιορισμούς στη χρήση του νερού.

Επισημάνθηκε, ακόμα, πως κανένα από τα νόμιμα ή και υποσχόμενα «αντισταθμιστικά» και ιδιαίτερα τα προσωρινής φύσεως, που πολλοί λίγοι θα έχουν κατά το στάδιο κατασκευής του έργου (όπως προσωρινές θέσεις εργασίας), δε μπορεί ν’ αντισταθμίσει τους παραπάνω κινδύνους και τις συνέπειές τους, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι πολιτεία και «επενδυτές» αθετούν τις υποχρεώσεις τους, όπως περίτρανα αποδεικνύεται και από άλλες περιπτώσεις είτε εντός είτε και εκτός του Δήμου μας, όπως αυτή του κοντινού μας Δήμου Αργιθέας και του μικρού υδροηλεκτρικού στο Αργύρι, όπου Δήμος και κάτοικοι κατέφυγαν πρόσφατα σε δικαστήρια, διεκδικώντας κι αυτά τα ελάχιστα, έστω, που δικαιούνται.

Τέλος, από τους παραβρισκόμενους κατοίκους της Οξυάς επισημάνθηκε το άκρως αρνητικό κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στους Οξυώτες για το υπό συζήτηση έργο (αλλά και για άλλα παρόμοια) και ζητήθηκε αναβολή της συζήτησης μέχρι την πραγματοποίηση στο χωριό λαϊκής συνέλευσης, όπως ήδη ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του χωριού έχουν υποσχεθεί, μέσα από την οποία να ενημερωθούν πλήρως αλλά και να εκφραστούν οι κάτοικοι του χωριού.

Από την άλλη μεριά, σαφέστατη η προσπάθεια τόσο της καταγόμενης από το χωριό της Οξυάς  δημοτικής συμβούλου κας Τόλια όσο και του Δημάρχου κου Κωτσού να υπερασπιστούν το «έργο». Ειδικότερα, η κα Τόλια υπεραμύνθηκε σθεναρά τόσο των ΑΠΕ, γενικά, όσο και των συγκεκριμένων με το υπό συζήτηση θέμα αποφάσεων του προέδρου του χωριού κου Λάμπρου Ευθυμίου, με μόνη την υπογραφή του οποίου συνεχίζεται η αδειοδότηση του έργου (θυμίζουμε ότι ο τοπικός σύμβουλος της μειοψηφίας κος Κων/νος Χ. Γκέκας ουδέποτε συμφώνησε με το θέμα, το οποίο και καταψήφισε και στο τελευταίο Τοπικό Συμβούλιο, ενώ ο έτερος τοπικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κος Σπύρος Σωτηρίου δεν είχε καν προσέλθει στην τελευταία σχετική μ’ αυτό συνεδρίαση). Ισχυρίστηκε, ακόμα, η κα Τόλια πως όταν ο πρόεδρος του χωριού αποφασίζει δεν υπάρχει ανάγκη για καμία λαϊκή συνέλευση των κατοίκων και για κανένα θέμα («α» και «ου» τις χαρακτήρισε) καθώς και ότι αν αύριο το επίμαχο «έργο» δε μας αρέσει, μπορούμε να …. το πάμε στα δικαστήρια!!!!!

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος κος Κωτσός, πέρα από τις προσωπικές επιθέσεις κατά του εκπροσώπου των παραβρισκόμενων στη συνεδρίαση του ΔΣ φορέων της Οξυάς κου Γ. Καραβίδα και την για ακόμα μία φορά προσπάθεια προσωποποίησης του ζητήματος και ταύτισής του αποκλειστικά με το συγκεκριμένο πρόσωπο, επιδόθηκε και σε άνευ προηγουμένου απόπειρα «νομιμοποίησης» και «ωραιοποίησης» του έργου αλλά και αποπροσανατολισμού τόσο των δημοτικών συμβούλων όσο και των δημοτών, παραβλέποντας τις επισημάνσεις και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και καταδείκνυαν σαφέστατα τόσο τον ορατό κίνδυνο απώλειας του φυσικού και δημόσιου αγαθού του νερού όσο και τις παραβάσεις της υφιστάμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, που και ο ίδιος πολλές φορές επικαλέστηκε.

Καθοριστικές και στοχευμένες οι τοποθετήσεις της επικεφαλής της αντιπολίτευσης κας Παρ. Ντούρβα αλλά και δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού της καθώς και του δημοτικού συμβούλου κου Λ. Γιώτη, που, ειδικά με τις δευτερολογίες τους,  αντέκρουσαν τους παντελώς αβάσιμους, με βάση τη ΜΠΕ του έργου και τις μέχρι σήμερα γι’ αυτό εκδοθείσες αποφάσεις των αρμόδιων αρχών, ισχυρισμούς του Δημάρχου κου Κωτσού, αναδεικνύοντας (βλ. και σχετικό video στο διαδίκτυο) και τις αντιφάσεις στις οποίες αυτός υπέπεσε (όπως, για παράδειγμα, το ότι οι ανάγκες των κατοίκων για ύδρευση και άρδευση έχουν δήθεν προτεραιότητα έναντι της λειτουργίας του έργου αλλά για να ισχύσει τούτο αυτοί πρέπει να έχουν και αντίστοιχη «άδεια χρήσης νερού», την οποία, ωστόσο, κανείς εκ των κατοίκων δεν έχει, σε αντίθεση με την ενδιαφερόμενη εταιρία, στην οποία και έχει ήδη παραχωρηθεί αντίστοιχο δικαίωμα.

Τελικά και μετά από ονομαστική ψηφοφορία, που ζήτησε η επικεφαλής της αντιπολίτευσης, η πρόταση του κου Δημάρχου εγκρίθηκε (ψήφοι 13 -9). Υπέρ της συνέχισης της αδειοδότησης του έργου και της υπογραφής ιδιωτικού συμφωνητικού με την ενδιαφερόμενη εταιρία, αγνοώντας τις επισημάνσεις μας αλλά και το ιδιαίτερα αρνητικό για το συγκεκριμένο έργο κλίμα στο χωριό της Οξυάς, ψήφισαν όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, ενώ, συμμεριζόμενοι τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας, κατά της υπογραφής του προτεινόμενου συμφωνητικού με την εταιρία και ψήφισαν όλοι οι παριστάμενοι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης. Ακολούθησε, με εισηγητή και πάλι το Δήμαρχο κο Κωτσό, συζήτηση θέματος για ενοικίαση δημοτικής έκτασης Πευκοφύτου για την εγκατάσταση του ίδιου, όπως και παραπάνω, έργου, που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τους ίδιους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας (ψήφοι 13 -9).

Ως Περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς» επισημαίνουμε γι’ ακόμα μία φορά την επερχόμενη περιβαλλοντική και οικολογική καταστροφή που το χωριό μας θα υποστεί από τα αδειοδοτούμενα στο χωριό μας μικρά υδροηλεκτρικά αλλά και τον κίνδυνο απώλειας του υδάτινου πλούτου μας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την επιβίωση και το μέλλον του χωριού της Οξυάς και της περιοχής, γενικότερα. Τονίζουμε στα μέλη και στους συγχωριανούς μας την υποκριτική απέναντι στους Οξυώτες στάση του Δημάρχου Μουζακίου κου Γ. Κωτσού και του προέδρου της Τ.Κ. Οξυάς κου Λάμπρου Ευθυμίου, που χωρίς να τηρούν όσα δημόσια περί «λαϊκής συνέλευσης» υποσχέθηκαν στους Οξυώτες, συνεχίζουν απτόητοι την παραχώρηση του φυσικού και υδάτινου πλούτου του χωριού μας σε συμφέροντα ιδιωτικά και σε βάρος της επιβίωσης και της πραγματικής ανάπτυξης του τόπου, που είναι αδύνατη με παραχωρημένο και δεσμευμένο τον υδάτινο πλούτο του. Τόσο οι ίδιοι όσο και οι δημοτικοί σύμβουλοι που υπερψήφισαν την πρόταση του κου Δημάρχου, ας έχουν υπόψη τους πως το επιχείρημα/δικαιολογία «δεν ήξερα», όταν θα διαπιστώνουν αύριο την ανεπανόρθωτη καταστροφή, δε θα μπορεί να τους καλύψει.

Περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς», νόμιμα αναγνωρισμένο Σωματείο με τη με αριθμό 11/2018 απόφαση Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.


Total
0
Shares
Previous Article

Απάντηση στο σωματείο "Εξόρμηση για την προστασία της Οξυάς" για την ανάκληση της παράτασης του Αιολικού πάρκου Δρακότρυπας

Next Article

Το Οικολογικό Κίνημα Μουζακιώτικης Αλληλεγγύης στηρίζει τον Λάμπρο Γιώτη


Total
0
Share