Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το σχολικό έτος 2022-2023

Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το σχολικό έτος 2022-2023

Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το σχολικό έτος 2022-2023

Η Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Καρδίτσας (Δ.Ο.Π.Α.Κ.) (ΔΠΚ) και για την καινούρια σχολική χρονιά προσφέρει ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για τη μόνιμη και τις περιοδικές εκθέσεις. Προτείνει δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός και εκτός του φυσικού της χώρου.

Η εξοικείωση των παιδιών με τον χώρο της πινακοθήκης και τις ιδιαιτερότητές του. H επαφή με σημαντικά έργα, καλλιτέχνες και η συνολικότερη γνωριμία με τη γλώσσα της τέχνης. Η κατανόηση, η αισθητική απόλαυση, ο σεβασμός της καλλιτεχνικής δημιουργίας, η αυτοέκφραση, η δημιουργικότητα, η διαμόρφωση προσωπικών προσεγγίσεων και η αξιοποίηση της τέχνης ως στοιχείου κριτικού προβληματισμού – όλα αποτελούν στόχους της εκπαιδευτικής διεργασίας. Βασικό εργαλείο είναι η ενεργητική συμμετοχή, η συνεργασία και ο δημιουργικός διάλογος των παιδιών με τα έργα τέχνης.

Στη διάθεση του κοινού είναι και η εικαστική βιβλιοθήκη της ΔΠΚ με εξειδικευμένο εικαστικό περιεχόμενο.

Συγκριμένα για τις σχολικές ομάδες προτείνει:

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον χώρο της ΔΠΚ

  • ξεναγήσεις

(για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης)

  • ξενάγηση και δραστηριότητα

(προτεινόμενο επίπεδο: προσχολική ηλικία, 1η και 2η τάξη του Δημοτικού Σχολείου)

  • ένας άνθρωπος θυμάται…

(προτεινόμενο επίπεδο: 3η τάξη του Δημοτικού Σχολείου)

(έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2021)

  • κοιτάζω και βλέπω

(προτεινόμενο επίπεδο 4η τάξη του Δημοτικού Σχολείου)

(έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2021)

  • ο κόσμος του Δημήτρη Γιολδάση

(προτεινόμενο επίπεδο: 5η τάξη του Δημοτικού Σχολείου)

(έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2021)

  • μία βόλτα στην πινακοθήκη … περιήγηση στην αίθουσα Γ. Βαλταδώρου

(προτεινόμενο επίπεδο: 6η τάξη του Δημοτικού Σχολείου

(έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2021)

  • εξειδικευμένες ξεναγήσεις ή και εκπαιδευτικές δραστηριότητες

ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάποιων μαθημάτων, σε συνεργασία με τις/τους εκπαιδευτικούς μπορούν να σχεδιαστούν πιο εξειδικευμένες ξεναγήσεις ή και εκπαιδευτικές δραστηριότητες

  • ξεναγήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τις περιοδικές εκθέσεις

σχεδιάζονται για τις περιοδικές εκθέσεις που παρουσιάζονται στη διάρκεια της χρονιάς –  γίνεται κατά περίπτωση σχετική ενημέρωση.

_εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός του φυσικού χώρου της ΔΠΚ

  • με τα μάτια του Δημήτρη Γιολδάση

ψηφιακή μουσειοσκευή (cd) που απευθύνεται σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες που δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν μουσειακή επίσκεψη

(προτεινόμενο επίπεδο: 4η, 5η και 6η τάξη του Δημοτικού Σχολείου)

(έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2021)

  • στάσεις…

Μία σειρά ευσύνοπτων, αλλά συμπυκνωμένων περιηγήσεων σε επιλεγμένες ενότητες της συλλογής της ΔΠΚ. Έχουν μονοθεματικό χαρακτήρα, καθώς η κάθε μία από αυτές παρουσιάζει έναν σημαντικό ζωγράφο της Καρδίτσας. Πραγματοποιούνται σε ψηφιακό περιβάλλον (είτε μέσα από την ψηφιακή τάξη των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών είτε σε χώρο του σχολείου με τη φυσική παρουσία ανθρώπου της πινακοθήκης).

Λειτουργούν αυτοτελώς, ως σύνολο ωστόσο συνιστούν χαρτογράφηση των σημαντικότερων καλλιτεχνών της περιοχής, ιδιαίτερα της παλαιότερης περιόδου: Γιώργος Βαλταδώρος, Δημήτρης Γιολδάσης, Γιώργος Γούλας, Κώστας Παύλου (Πωλ) και Παντελής Σαμπαλιώτης.

(απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης)

Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη η περιοδική έκθεση:  μ ε τ α ί χ μ ι α, μια ομαδική έκθεση με έργα από την εικαστική συλλογή της ΔΠΚ, η οποία διαπραγματεύεται το φυσικό περιβάλλον, τον άνθρωπο και τις μεταξύ τους σχέσεις. Για την έκθεση αυτή υπάρχει εκπαιδευτικό πρόγραμμα (κατάλληλο όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης).

Για επισκέψεις σχολικών και άλλων ομάδων είναι απαραίτητη η προηγούμενη συνεννόηση με την πινακοθήκη (τηλ.: 24410 79937 και email: pinakothiki@dimoskarditsas.gov.gr).
Total
0
Shares