Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Δήμος Βόλου: Παράταση έως τις 26 Οκτωβρίου για τα δικαιολογητικά των πληττόμενων νοικοκυριών από την πυρκαγιά του Ιουλίου

logo dimos Volou

Δήμος Βόλου: Παράταση έως τις 26 Οκτωβρίου για τα δικαιολογητικά των πληττόμενων νοικοκυριών από την πυρκαγιά του Ιουλίου

Από τον Δήμο Βόλου γνωστοποιείται ότι παρατείνεται η προθεσμία και  ορίζεται η 26η Οκτωβρίου  2023 ως καταληκτική ημερομηνία  υποβολής δικαιολογητικών στην αρμόδια επιτροπή, όπως αυτή  τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 33862/06-05.2019 κοινής υπουργικής απόφασης, με αρμοδιότητα την εξέταση αιτημάτων καταβολής στα  πληττόμενα από την πυρκαγιά της 26ης Ιουλίου νοικοκυριά χρηματικών ενισχύσεων.

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθούν και τα οποία θα παραλαμβάνονται στο πρώην Δημαρχείο της Νέας Αγχιάλου είναι τα κάτωθι:

α) Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (βλ. Παράρτημα).

β) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο υποχρεούται να έχει υποβάλει δήλωση ο αιτών ή έχει ήδη υποβάλει (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας ή της δευτερεύουσας ιδιόκτητης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).

γ) Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο υποχρεούται να έχει υποβάλει δήλωση ο αιτών ή έχει ήδη υποβάλει, για τις περιπτώσεις ιδιόκτητης κατοικίας.

δ) Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις περιπτώσεις πυρκαγιάς, όταν δεν υπάρχει Δελτίο Αυτοψίας της ΓΔΑΕΦΚ.

ε) Δελτίο επανελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, εφόσον έχει διενεργηθεί αυτοψία από την ΓΔΑΕΦΚ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες  σχετικά με την απόφαση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες και για υπόδειγμα της αίτησης  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται  από το site του Δήμου Βόλου dimosvolos.gr
Total
0
Shares