Δήμος Τρικκαίων: Αιτήσεις αθλητικών σωματείων για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων

Δήμος Τρικκαίων: Αιτήσεις αθλητικών σωματείων για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων

Δήμος Τρικκαίων: Αιτήσεις αθλητικών σωματείων για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι αθλητικοί σύλλογοι – σωματεία που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Τρικκαίων, να υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας:

α) Αίτηση, που από τα γραφεία του Τμήματος Αθλητισμού)

β) Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλών

γ) Βεβαίωση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης του Σωματείου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

δ) Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού ίδρυσης του Αθλητικού Σωματείου.

ε) Αντίγραφο Πρακτικού συνεδρίασης για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

στ) Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου για Σύλλογο – Σωματείο (έναρξη στην εφορία και νόμιμος εκπρόσωπος σωματείου/συλλόγου)

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο αρμόδιο Τμήμα Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων (οδός Καποδιστρίου 13). Περισσότερες πληροφορίες στους τηλεφωνικούς αριθμούς 2431353518 – 2431353524.
Total
4
Shares