Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Δήμος Παλαμά: Νέα αναστολή έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων

Δήμος Παλαμά: Νέα αναστολή έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων - Δήμος Παλαμά: Υποβολή δηλώσεων ζημιάς Φυτικής Παραγωγής για τις καλλιέργειες από την πλημμύρα της 06-07-08/09/2023

Δήμος Παλαμά: Νέα αναστολή έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ.201/1998
  2. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α’ /01.08.2017)
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγοαμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Ά/07-06-2010), που αφορά τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
  4. Την απόφασή μας με αρ.636/2023 για αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων μας έως και 27/9/2023.
  5. Το γεγονός της εν εξελίξει κακοκαιρίας «elias» και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή μας μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας (Daniel).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Την αναστολή της έναρξης των σχολικών μονάδων, της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης έως και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 για την ασφάλεια των μαθητών και πολιτών μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Total
0
Shares