Δήμος Παλαμά: Αίτηση στήριξης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για πρότυπο αρδευτικό δίκτυο 5χλμ στον Δήμο Παλαμά

Δήμος Παλαμά: Αίτηση στήριξης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για πρότυπο αρδευτικό δίκτυο 5χλμ στον Δήμο Παλαμά

Δήμος Παλαμά: Αίτηση στήριξης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για πρότυπο αρδευτικό δίκτυο 5χλμ στον Δήμο Παλαμά

Αίτηση στήριξης, που θα εκσυγχρονίσει 5 χιλιόμετρα αρδευτικού δικτύου, στις Δημοτικές Ενότητες Παλαμά και Σελλάνων, κατέθεσε ο Δήμος Παλαμά στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στην δράση Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων.

Τα βασικά στοιχεία της πρότασης, που συνοδεύεται από σχετικές μελέτες είναι η υπογειοποίηση και ψηφιοποίηση του δικτύου, με στόχο να επιτευχθεί από την μία εξοικονόμηση νερού και ενεργειακών πόρων και από την άλλη να βελτιστοποιηθεί η απόδοσή του προς όφελος των αρδευόμενων εκτάσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 1.747.650 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και ουσιαστικά θα βελτιώσει την λειτουργία 5 γεωτρήσεων και των τμημάτων αρδευτικών δικτύων που αντιστοιχούν σε αυτές, τα οποία θα αντικατασταθούν και θα υπογειοποιηθούν.

Πρόκειται για τις:

  1. Γεώτρηση Μάρκου Υ47-Λιβάδι
  2. Γεώτρηση Αγ. Δημητρίου Υ4
  3. Γεώτρηση Αγ. Δημητρίου – Σκαρφούλα παλιά- Υ8
  4. Γεώτρηση Αγ. Δημητρίου – Βαζούρι Βάλτος – Υ9
  5. Γεώτρηση Προαστίου Υ47

Ειδικά για τις υπογειοποιήσεις των αγωγών αφορούν στις κοινότητες Προαστίου, Μάρκου και Αγ. Δημητρίου που σήμερα τα αντίστοιχα αρδευτικά δίκτυα υπολειτουργούν και θα υλοποιηθούν σε δημοτικά κτήματα που ενοικιάζονται.

Το υπό ένταξη έργο χωρίζεται σε δύο υποέργα.

Το πρώτο εξ αυτών συνίσταται στην προμήθεια, εγκατάσταση και στο να τεθεί σε λειτουργία Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός των γεωτρήσεων όπως και η προμήθεια ηλεκτρονικών υδρόμετρων που θα μπορούν να δίνουν στοιχεία εξ αποστάσεως.

Αναλυτικότερα θα γίνει εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου σε κάθε γεώτρηση. Παράλληλα θα εγκατασταθούν συστήματα νέων ηλεκτρονικών υδροληψιών-υδρόμετρων σε 90 θέσεις. Για την λειτουργία και απόδοση των παραπάνω προβλέπεται και η εγκατάσταση ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου με την απαραίτητη εκπαίδευση του στελεχιακού δυναμικού και περίοδο δοκιμαστικής Λειτουργίας. Τέλος στο ίδιο υποπρόγραμμα προβλέπεται και η εγκατάσταση Μετεωρολογικού Σταθμού.

Το δεύτερο υποέργο επικεντρώνεται στην αντικατάσταση τμημάτων του αρδευτικού δικτύου και αναλυτικότερα σε αντικατάσταση σωλήνων, τοποθέτηση νέων συσκευών και αποκατάσταση ζημιών αλλά και ανακαίνισης της κεντρικής δεξαμενής ημερήσιας εξίσωσης.

Τα οφέλη του έργου είναι πολλά και σημαντικά ενώ αφορούν ένα πολύ μεγάλο αριθμό αγροτών που καλύπτουν τις ανάγκες τους από τα συγκεκριμένα 4.960 μέτρα αρδευτικού δικτύου.

Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι:

-Εξασφαλίζεται επάρκεια νερού άρδευσης

-Αναπτύσσεται σύστημα τηλεελέγχου του δικτύου

-Διευκολύνεται η διαχείριση του δικτύου από απόσταση

-Γίνεται ακριβής καταγραφή των ποσοτήτων του νερού που φεύγει από τις πηγές υδροληψίας, όπως και αυτού που υπάρχει σε αυτές

-Με την αναβάθμιση και την σωστή λειτουργία των αντλιοστασίων μειώνεται το πραγματικό όσο και το περιβαλλοντικό κόστος

-Ελέγχεται εξ αποστάσεως η παροχή νερού στους κατόχους καλλιεργειών.

Η επιδίωξη του Δήμου Παλαμά είναι το έργο να έχει δημοπρατηθεί το Φθινόπωρο του 2022 και μέχρι το τέλος του 2023 να είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσουν δοκιμές.

Ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Σακελλαρίου δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από την εξέλιξη εξαίροντας την προσπάθεια όλων όσων συνέβαλλαν στην κατάρτιση και υποβολή της πρότασης. Είναι πολύ σημαντικό, τόνισε, να είμαστε έτοιμοι και να αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο προωθώντας έργα με άμεσο όφελος για τους δημότες, την οικονομία του Δήμο και το περιβάλλον, αποκαθιστώντας παράλληλα χρόνια προβλήματα του παρελθόντος.

Ειδικά, συνέχισε, το θέμα της άρδευσης είναι εκ των πραγμάτων μείζον για τον Δήμο Παλαμά και αποτελεί βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής η βελτίωση του δικτύου. Σε αυτό το πλαίσιο ο εκσυγχρονισμός που θα επιτευχθεί μέσω της πρότασης που καταθέσαμε και του έργου που θα τη συνοδεύσει, δείχνει την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φθάσουμε στο ζητούμενο.
Total
14
Shares