Δήμος Μουζακίου: Ενημέρωση για την κρατική οικονομική ενίσχυση σεισμοπλήκτων

Δήμος Μουζακίου

Δήμος Μουζακίου: Ενημέρωση για την κρατική οικονομική ενίσχυση σεισμοπλήκτων

Ο Δήμος Μουζακίου ενημερώνει τις συνδημότισσες και τους συνδημότες, ότι η αρμοδιότητα χορήγησης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, αντί στεγαστικής συνδρομής, σε δικαιούχους σεισμοπαθείς της περιοχής μας, ανήκει στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε.), του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Οι αιτήσεις των πληγέντων ιδιοκτητών από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, υποβάλλονται μέχρι 31/01/2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://arogi.gov.gr.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια σωρευτικά:

α) Να είναι ιδιοκτήτες κτιρίου επαγγελματικής εγκατάστασης ή κύριας κατοικίας

β) Να είναι ιδιοκτήτες κτιρίου το οποίο έχει υποστεί βλάβες που προκλήθηκαν από το σεισμό και δεν ήταν εγκαταλελειμμένο.

ε) Το κτίριο να έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και να έχει κριθεί:

αα) επικίνδυνο για χρήση («ΚΟΚΚΙΝΟ»)

ββ) προσωρινά ακατάλληλο για χρήση («ΚΙΤΡΙΝΟ»)

γγ) κατάλληλο για χρήση («ΠΡΑΣΙΝΟ») και έχει υποστεί ελαφρές βλάβες

Διαδικασία υποβολής αίτησης

  1. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες υποβάλλουν αίτηση για την ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι της κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρομή μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr»,
  2. Η είσοδος στην ψηφιακή πλατφόρμα πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συμψηφισμός – Κυρώσεις

  1. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής συμψηφίζεται με το αναλογούν ποσό δωρεάν κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδρομής που δικαιούται ο ιδιοκτήτης, όπως αυτό θα καθοριστεί μετά την υποβολή σχετικού φακέλου,
  2. Σε περίπτωση που το αναλογούν ποσό δωρεάν κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδρομής, όπως αυτή θα καθοριστεί μετά την υποβολή σχετικού φακέλου, είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο αιτών ως πρώτη αρωγή έναντι της στεγαστικής συνδρομής, τότε το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της δικαιούμενης κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρομή, επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
Total
0
Shares