Δήμος Μουζακίου: Αρχίζουν άμεσα αποκαταστάσεις ζημιών εντός και εκτός Τοπικών Κοινοτήτων προϋπολογισμού 415000 ευρώ

Δήμος Μουζακίου: Αρχίζουν άμεσα αποκαταστάσεις ζημιών εντός και εκτός Τοπικών Κοινοτήτων προϋπολογισμού 415000 ευρώ

Δήμος Μουζακίου: Αρχίζουν άμεσα αποκαταστάσεις ζημιών εντός και εκτός Τοπικών Κοινοτήτων προϋπολογισμού 415000 ευρώ

Υπογράφτηκε σήμερα Πέμπτη (10/3/2022), από το Δήμαρχο Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνη Στάθη και τον εκπρόσωπο Εργοληπτικής Επιχείρησης κ. Παναγιώτη Μάντζιο, η σύμβαση εκτέλεσης του σημαντικού έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία τον Ιανουάριο του 2019 στο Δήμο Μουζακίου», προϋπολογισμού 415.000 ευρώ (με ΦΠΑ).

Ειδικότερα, πρόκειται άμεσα να υλοποιηθούν εργασίες σε υποδομές του Δήμου Μουζακίου, οι οποίες επλήγησαν από ισχυρές βροχοπτώσεις, στις αρχές του 2019.

Αναλυτικά, προβλέπονται οι παρακάτω παρεμβάσεις εντός και εκτός Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

 • Στην Τ.Κ. Λοξάδας στην θέση «Πολύζου Αντ.» και στη θέση υφιστάμενου τεχνικού με τσιμεντοσωλήνες, το οποίο είναι ανεπαρκούς διατομής, προβλέπεται να κατασκευαστεί κιβωτοειδής ορθογωνικός οχετός, μήκους 4,50μ από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, για την ασφαλή διευθέτηση των όμβριων υδάτων που συγκεντρώνονται στο σημείο σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων. Ο κιβωτοειδής οχετός θα έχει ελεύθερες διαστάσεις 1,60μx1,10μ και πάχος τοιχωμάτων 25εκ.
 • Στην Τ.Κ. Φαναρίου και στις θέσεις «Σανίδα-Ντουρλιού», «Είσοδος Δημ. Σχολείου» και «Μπίτσιου Σ.» θα κατασκευαστούν πέτρινοι τοίχοι αντιστήριξης μέσου ύψους 2,00μ συνολικού μήκους 28,00μ προκειμένου να ενισχυθεί η φέρουσα ικανότητα των υφιστάμενων και για την προστασία των οδών από καταπτώσεις υλικών.
 • Στον οικισμό Κόμπελος της Τ.Κ. Φαναρίου και στην θέση «Γέφυρα» προβλέπεται επένδυση της υπάρχουσας χωμάτινης τάφρου απορροής όμβριων με οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 σε μήκος 80,00μ, με σκοπό την ασφαλή και ομαλή διευθέτηση των όμβριων υδάτων που διέρχονται στο συγκεκριμένο σημείο μέσα από τον οικισμό. Η τάφρος από σκυρόδεμα θα είναι τραπεζοειδούς διατομής με μικρή βάση τραπεζίου 2,50μ, και πλευρικών τοιχωμάτων 2,50μ και θα έχει πάχος τοιχώματος 25εκ.
 • Στην Τ.Κ. Βατσουνιάς

α) στην θέση «Καζάκου» θα κατασκευαστεί τσιμενταύλακας από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 μήκους 32,00μ για την ασφαλή διευθέτηση των όμβριων υδάτων που διέρχονται από την περιοχή. Ο τσιμενταύλακας θα έχει ελεύθερες διαστάσεις 50×50εκ και πάχος τοιχώματος 15εκ.

β) στη θέση «Συκιά», εντός της κοίτης του χειμάρρου, θα γίνουν εργασίες καθαρισμού της από φερτά υλικά και ενίσχυσης του πυθμένα της σε σημεία τυρβώδους ροής για προστασία του από διάβρωση.

γ) ομοίως στη θέση «Καρδάκου», εντός της κοίτης του χειμάρρου, θα γίνουν εργασίες καθαρισμού της από φερτά υλικά και ενίσχυσης του πυθμένα της σε σημεία τυρβώδους ροής για προστασία του από διάβρωση.

 • Στην Τ.Κ. Πευκοφύτου στο δρόμο στη θέση «Πέρα βρύση» θα κατασκευαστεί:

α) νέα τσιμεντόστρωση μήκους 25,00μ και πλάτους 3,30μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 17εκ, οπλισμένο με χαλύβδινο δομικό πλέγμα κατηγορίας Β500C οπής 10×10εκ (Τ196),

β) στο χαμηλότερο σημείο της οδού θα κατασκευαστεί νεροπαγίδα κατά πλάτος της οδού για την απαγωγή των όμβριων υδάτων καθαρών διαστάσεων 50×50εκ σε σχήμα ανάποδου Π, από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και θα τοποθετηθούν μεταλλικές – χυτοσιδηρές σχάρες.

 • Στην Τ.Κ. Δρακότρυπας

α) στον δρόμο έξω από το κατάστημα Απ. Μπούρμπου προς το Δημοτικό Σχολείο προβλέπονται εργασίες απόξεσης της παλαιάς κατεστραμμένης ασφαλτόστρωσης και κατασκευή νέας,

β) στην οδό προς την οικία Ευθ. Μπάλλα θα κατασκευαστεί νέα τσιμεντόστρωση μήκους 100,00μ και πλάτους 3,00μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 17εκ, οπλισμένο με χαλύβδινο δομικό πλέγμα κατηγορίας Β500C οπής 10×10εκ (Τ196), προκειμένου να προστατευθεί το κατάστρωμα της οδού από την διάβρωση των όμβριων υδάτων.

 • Στην Τ.Κ. Πορτής και στις θέσεις «Πλατεία» και «Πολυζέικα» θα κατασκευαστούν νεροπαγίδες συνολικού μήκους 25,50μ σε σχήμα ανάποδου Π από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και θα τοποθετηθούν μεταλλικές – χυτοσιδηρές σχάρες.
 • Στον οικισμό Αγ. Αναργύρων της Τ.Κ. Κρανιάς στην οδό προς τον Αγ. Γεώργιο προβλέπονται εργασίες απόξεσης της παλαιάς κατεστραμμένης ασφαλτόστρωσης και κατασκευή νέας μήκους 50,00μ και μέσου πλάτους 4,50μ.

ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

 • Στην Τ.Κ. Καναλίων και στην οδό προς Κατσιούρι προβλέπεται κατασκευή βάσης (3Α) συμπυκνωμένου πάχους 10εκ και ασφαλτόστρωση του δρόμου σε μήκος 350,00μ, μέσου πλάτους 4,50μ, για την προστασία του καταστρώματος της οδού από την διάβρωση των όμβριων υδάτων.
 • Στην Τ.Κ. Κρανιάς στην οδό προς την Αγ. Τριάδα προβλέπονται εργασίες κατασκευής υπόβασης και βάσης με θραυστό υλικό λατομείου πάχους 10εκ έκαστη και κατασκευή ασφαλτόστρωσης πάχους 5εκ, σε μήκος δρόμου 90,00μ, πλάτους 4,00μ, για την προστασία του καταστρώματος της οδού από την διάβρωση των όμβριων υδάτων.
 • Στην Τ.Κ. Ριζοβουνίου στην οδό προς τον Υδατόπυργο προβλέπονται εργασίες κατασκευής υπόβασης και βάσης με θραυστό υλικό λατομείου πάχους 10εκ έκαστη και κατασκευή ασφαλτόστρωσης πάχους 5εκ σε μήκος δρόμου 250,00μ, πλάτους 4,50μ, για την προστασία του καταστρώματος της οδού από την διάβρωση των όμβριων υδάτων.
 • Στην Τ.Κ. Ελληνοκάστρου και στη θέση «Κοιμητήριο» προβλέπεται η κατασκευή διαδρόμων από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 για τον διαχωρισμό των χώρων ταφής των νεκρών, καθότι έχουν υποστεί ζημιές από την θεομηνία.
 • Στην Τ.Κ. Φαναρίου στην θέση «Γκαζέλος» σε υφιστάμενο χωματόδρομο του οποίου το κατάστρωμα καταστράφηκε από τις βροχοπτώσεις, θα κατασκευαστεί νέα τσιμεντόστρωση συνολικού μήκους 200,00μ και πλάτους 3,50μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 17εκ, οπλισμένο με χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C οπής 10×10εκ (Τ196).
 • Στην Τ.Κ. Αγναντερού, στις θέσεις «Γκουλιώνη» και «Παλιόμυλος» πλησίον της Ε.Ο Καρδίτσας – Τρικάλων, όπου σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων παρατηρείται αδυναμία των υφιστάμενων τεχνικών έργων που βρίσκονται στα αποστραγγιστικά αυλάκια του αναδασμού, λόγω ανεπαρκούς διατομής, να παροχετεύσουν με ασφάλεια τα νερά που συγκεντρώνονται στην περιοχή στον τελικό αποδέκτη, θα γίνουν σημειακές παρεμβάσεις και θα κατασκευαστούν νέα τεχνικά έργα επαρκούς διατομής, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων στις συγκεκριμένες θέσεις.

Συγκεκριμένα:

α) στη θέση «Γκουλιώνη» θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος σωληνωτός οχετός που διέρχεται κάτω από την συμβολή δρόμων του αναδασμού, με νέο κιβωτοειδή οχετό από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, με ελεύθερες διαστάσεις κιβωτίου 2,00μx2,00μ, πάχους τοιχωμάτων 25εκ και μήκους 11,00μ.

β) στη θέση «Παλιόμυλος» θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος σωληνωτός οχετός που διέρχεται κάτω από την συμβολή δρόμων του αναδασμού, με νέο κιβωτοειδή οχετό από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, με ελεύθερες διαστάσεις κιβωτίου 2,00μx2,00μ, πάχους τοιχωμάτων 25εκ και μήκους 6,00μ.

γ) επίσης στη θέση «Παλιόμυλος» θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος σωληνωτός οχετός που οδηγεί τα νερά που συγκεντρώνονται στην περιοχή στον τελικό αποδέκτη, με νέο κιβωτοειδή οχετό από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, με ελεύθερες διαστάσεις κιβωτίου 3,00μx2,00μ, πάχους τοιχωμάτων 25εκ και μήκους 8,00μ.

 • Στον κεντρικό οικισμό Οξυάς, καθώς και στον οικισμό Πλατάνια Οξυάς, θα κατασκευαστούν σε υφιστάμενες χωμάτινες οδούς, νέες τσιμεντοστρώσεις συνολικού μήκους 220,00μ και μέσου πλάτους 3,25μ, από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 17εκ, οπλισμένο με χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C οπής 10×10εκ (Τ196), για την προστασία του καταστρώματος των οδών από την διάβρωση των όμβριων υδάτων.
 • Στην Τ.Κ. Μουζακίου

α) στη θέση όπου βρίσκεται το Γυμνάσιο προβλέπεται η κατασκευή σωληνωτού οχετού από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος εξωτερικής διαμέτρου D=315mm και μήκους 86,00μ με τα απαραίτητα φρεάτια ελέγχου από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, για την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων που εισέρχονται από τις παρακείμενες εκτάσεις σε κάθε έντονη βροχόπτωση και πλημμυρίζουν τον προαύλιο χώρο. Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν σε κοιτόστρωση από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 10εκ και πλάτους 50εκ.

β) στη θέση όπου βρίσκονται οι εργατικές κατοικίες Μουζακίου, προβλέπεται κατασκευή τεχνικού έργου μήκους 15,00μ σε συνέχεια του υφιστάμενου κιβωτοειδούς οχετού με τον οποίο έχει διευθετηθεί το ρέμα «Γκιώνα» που διέρχεται μέσα από την πόλη του Μουζακίου και καταλήγει στην περιοχή, για την προστασία από καθιζήσεις του παρακείμενου δημοτικού δρόμου. Το τεχνικό αυτό δεν περιλαμβάνει κάλυψη του υδατορέματος θα έχει καθαρές διαστάσεις 2,00×1,70μ, πάχος τοιχωμάτων 25εκ και θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

γ) στο ύψος της δημοτικής γεώτρησης, στο σημείο όπου η χωμάτινη διατομή που οδηγεί τα νερά του ρέματος της «Γκιώνας» στον τελικό αποδέκτη συναντά την εγκιβωτισμένη διατομή του ρέματος, θα επενδυθεί η χωμάτινη κοίτη με μία σειρά συρματοκιβωτίων διαστάσεων 1,00×1,00×1,00μ για μήκος 3,00μ και θα κατασκευαστεί χαλινός από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, για την αποφυγή περαιτέρω διάβρωσης της χωμάτινης κοίτης και υποσκαφής της εγκιβωτισμένης διατομής από τα νερά.
Total
7
Shares