Δήμος Μουζακίου: Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις στον οικισμό «Γ. Καραϊσκάκη» (Κηπούλια) Μαυρομματίου

Δήμος Μουζακίου: Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις στον οικισμό «Γ. Καραϊσκάκη» (Κηπούλια) Μαυρομματίου

Δήμος Μουζακίου: Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις στον οικισμό «Γ. Καραϊσκάκη» (Κηπούλια) Μαυρομματίου

Άρχισαν στον οικισμό «Γ. Καραϊσκάκη», (Κηπούλια) Μαυρομματίου, οι παρεμβάσεις του σημαντικού έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».

Πρόκειται για τις παρακάτω εργασίες του Δήμου που αφορούν αποκατάσταση ζημιών του οδικού δικτύου εντός του οικισμού, το οποίο καταστράφηκε από τον κυκλώνα «Ιανό»:

  1. Καθαιρέσεις οπλισμένων σκυροδεμάτων, αποξηλώσεις περιφράξεων καθώς και κόψιμο/εκρίζωση δένδρων όπου απαιτηθεί.
  2. Εκσκαφή χαλαρών εδαφών με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
  3. Κατασκευή επιχώματος οδού.
  4. Κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας, (βάση και υπόβαση) συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. η κάθε μία από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου
  5. Προεπάλειψη επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα .
  6. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m, με χρήση κοινής ασφάλτου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 296.612,12 Ευρώ, χρήματα που προέρχονται από έκτακτα έσοδα (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) & ΣΑΤΑ.

Δήμος Μουζακίου: Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις στον οικισμό «Γ. Καραϊσκάκη» (Κηπούλια) Μαυρομματίου

Τις παρεμβάσεις επέβλεψε ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης, συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους κ. Γιάννη Πατσιαούρα, κ. Γιώργο Φούντα, κ. Ηλία Τρυφέρη και τη Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ουρανία Πάτρα.

Ο Δήμαρχος συνομίλησε με τα τεχνικά συνεργεία, ενώ περιόδευσε με τους στενούς συνεργάτες του σε όλο τον οικισμό, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό και την ομαλή εξέλιξη των εργασιών.

Δήμος Μουζακίου: Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις στον οικισμό «Γ. Καραϊσκάκη» (Κηπούλια) Μαυρομματίου

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Σε σχετική δήλωσή του ο κ. Στάθης επισήμανε: «Πιστοί στις δεσμεύσεις μας ως Δημοτική αρχή, προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς στην υλοποίηση των προγραμματισμένων έργων για την αποκατάσταση των καταστροφών του «Ιανού» στις δημοτικές υποδομές εντός, αλλά και εκτός των οικισμών του Δήμου μας. Στα «Κηπούλια» υπήρχαν εκτεταμένες ζημιές από τη θεομηνία που έπρεπε να αντιμετωπιστούν και αυτό πράττουμε σήμερα. Έχουμε λεπτομερή σχεδιασμό για όλες τις παρεμβάσεις με μέριμνα των άξιων στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, τα οποία καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να φτάσουμε σύντομα στο στάδιο της εκτέλεσης. Συνεχίζουμε ακόμη πιο εντατικά τον αγώνα για την κάλυψη των αναγκών των τοπικών κοινωνιών με στόχο την ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και τη γρήγορη ανάπτυξη».

Total
0
Shares