Δήμος Μουζακίου: Απαλλαγή των ιδιοκτητών ακινήτων από τη δαπάνη σύνδεσης με τα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων

UwAAAABJRU5ErkJggg==

Απαλλαγή των ιδιοκτητών ακινήτων από τη δαπάνη σύνδεσης με τα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων

 Ο Δήμος Μουζακίου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων στους οικισμούς Μουζακίου, Μαυρομματίου  και συνοικισμό Γ.Καραϊσκάκη, ότι με την αρ.48/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενέκρινε την αρ.14/2021 απόφαση της ΔΕΥΑΜ , που είχε ως θέμα την έγκριση της απαλλαγής των ιδιοκτητών από την υποχρέωση καταβολής της δαπάνης διακλάδωσης – σύνδεσης με τα κεντρικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων.

 Η ανωτέρω απόφαση πάρθηκε στο πλαίσιο της νέας νομοθετικής ρύθμισης του άρθρου 96 του Ν4685/2020, στην οποία προβλέπεται η απαλλαγή των ιδιοκτητών από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης των ακινήτων τους με τα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων. Συγχρόνως παρέχεται η  δυνατότητα χρηματοδότησης των έργων των ιδιωτικών συνδέσεων των ακινήτων από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους χρηματοδοτικών προγραμμάτων , επιλύοντας οριζόντια και ουσιαστικά το χρονίζον πρόβλημα της έλλειψης  κονδυλίων για την κατασκευή και περάτωση των υπόψη έργων.
Total
1
Shares