ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: Παράταση ρύθμισης οφειλών

Ανακοίνωση για τη Ρύθμιση Οφειλών που θα έχουν Βεβαιωθεί έως τις 29-11-2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Μουζακίου, στα πλαίσια του Νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-05-2019 τεύχος Α΄) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις»,  όπως τροποποιήθηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 145/30/9/2019 τεύχος Α΄)   ανακοινώνει τη δυνατότητα υπαγωγής όλων των οφειλετών στη ρύθμιση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο έως 31/12/2019.

   Συγκεκριμένα :

Α. Στη Ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγεται το σύνολο των οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 29-11-2019.

Β. Οι οφειλές δύναται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ανωτέρω νόμου πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δε μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια για την είσπραξη υπηρεσία του Δήμου Μουζακίου σύμφωνα με το άρθρο 52, παρ. 1 του Νόμου 4483/2017, στα τηλ. 2445350113 & 2445350139.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Total
0
Shares
Previous Article

Στην έναρξη των εργασιών του τριήμερου συνεδρίου Plug & Play «Restart mAI City» ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Φάνης Στάθης

Next Article

Ευχαριστήρια επιστολή της Π.Υ. Μουζακίου πρός το Δήμο Μουζακίου


Total
0
Share