Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Τακτική συνεδρίαση δια ζώσης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 8/2

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Ευχαριστήριο στον Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και την IPA Καρδίτσας - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα - Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, σας καλούμε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 8η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 1. Ανακοίνωση απόφασης της προηγούμενης (2ης του 2022) διά περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την 12/2022 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών πάνω από τη Λίμνη Πλαστήρα. (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανακήρυξη του 2022 «Έτος Μνήμης της Μικρασιατικής Εκστρατείας και Καταστροφής και της Εθνικής Προσφοράς του Ν. Πλαστήρα, 100 χρόνια μετά». (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022. (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση/συμπλήρωση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022. (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Δ’ τρίμηνου (Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου) ελέγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021. (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 7. Συζήτηση-ενημέρωση σχετικά με αίτηση κατοίκων και δημοτών της Τ.Κ. Νεοχωρίου αναφορικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Ξενώνα Νεοχωρίου (Αγνάντι). (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α. του προϋπολογισμού σε εντάλματα προπληρωμής. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού. (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αγορά με απευθείας ανάθεση οικοπέδου στην Τ.Κ. Μεσενικόλα. (Εισηγήτρια: κ. Ποδηματά Ιωάννα, Δημοτική Σύμβουλος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση του Δημοτικού Ξενώνα Μοσχάτου. Ανάκληση της προηγούμενης 102/2021 σχετικής απόφασης. (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση χώρου για τη λειτουργία του αδειοδοτημένου υδατοδρομίου Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατύπωση απόψεων σε θέματα περιορισμού βοσκής στο δημοτικό δάσος Μοσχάτου. (Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 4.280,00 € της Α’ κατανομής έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για το έτος 2022: α) Παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης μέχρι του ποσού 5.869,40 € χωρίς Φ.Π.Α. β) Παραλαβής έργων από 5.869,41 € και πάνω χωρίς Φ.Π.Α. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2021. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2022. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση αιτημάτων επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών και ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Βασιαρδάνη Δημήτριου του Γεωργίου για παραχώρηση χώρου προς ενοικίαση. (Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος)
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κ. Καραντώνη Γεώργιου του Φωτίου σχετικά με παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής. (Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στεργιόπουλος Θωμάς 
Total
3
Shares