Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Εγκρίθηκε από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» έργο αγροτικής οδοποιΐας 1270000 εκ. ευρώ

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Ευχαριστήριο στον Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και την IPA Καρδίτσας - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα - Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Εγκρίθηκε από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» έργο αγροτικής οδοποιΐας 1270000 εκ. ευρώ

Εγκρίθηκε η πρόταση που είχε υποβάλει ο Δήμος για έργο με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα». Πρόκειται για το δεύτερο έργο που εγκρίνεται από το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα μετά το «Υπαίθριο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης χωρο-χρόνου Άγραφον».

Ακολουθούν οι υπόλοιπες προτάσεις έργων που υποβλήθηκαν προς έγκριση:

«ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ» προϋπολογισμού 776.050 ευρώ.

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 321.014 ευρώ.

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ» προϋπολογισμού 562.340 ευρώ.

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» προϋπολογισμού 45.000 ευρώ .

«ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» προϋπολογισμού 2.859.179 ευρώ.
Total
0
Shares