Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Ευχαριστήριο στον Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και την IPA Καρδίτσας - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα - Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, την 19η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 13:00 και ώρα λήξης 14:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)Total
0
Shares