Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Δήμος Αργιθέας: Συνεδριάζουν Οικονομική επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας - Δήμος Αργιθέας: Συνεδριάζουν Οικονομική επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο - Τη Δευτέρα 21/08 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Δήμος Αργιθέας: Συνεδριάζουν Οικονομική επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ, την 29-9-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ.180/2023 Απόφασης Δημάρχου λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ) του Ν.4412/2016
Θέμα 2ο: Εισήγηση για 8η Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2023
Θέμα 3ο: Εισήγηση και λήψη απόφασης για διαγραφή παραστατικών.
Θέμα 4ο: Έγκριση της δαπάνης σύμφωνα με την αριθμό ΔΔΠ323/2023 διαταγής πληρωμής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό στις 29-09-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: 8η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος


Θέμα 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθ. 10 /2023 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας «ΔΗΚΕΑΡ» με ΘΕΜΑ: Αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 5027/2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καναβός Βασίλειος


Θέμα 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αιολικοί Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 193,4 ΜW στις θέσεις «Αυγό» ισχύος 52ΜW, «Κορυφή Καρατζιούνη» ισχύος 29,4 ΜW, «Νταλαμήτρου» ισχύος 8,4 ΜW, «Κορυφή Καυκιάς» ισχύος 28ΜW, «Κορυφή Καυκιάς» ισχύος 29,4 MW, «Ψηλά Δένδρα» ισχύος 21MW, «Μαυροβούνι» ισχύος 25,2MW, Δημοτικών Ενοτήτων Πινδέων & Αργιθέας, Δήμων Πύλης & Αργιθέας Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος


Θέμα 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στην αριθμ.πρωτ.5912/18-9-2023 κωδικός πρόσκλησης 10 στο πρόγραμμα με τίτλο : «Κέντρα Κοινότητας με την ενσωμάτωση ΚΕΜ ,παραρτημάτων Ρομά (συνεχιζόμενες δομές)» και έγκριση και σύναψη επικαιροποιημένης προγραμματικής διαδημοτικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αργιθέας και του Δήμου Καρδίτσας .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος


Θέμα 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή παραστατικών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος


Θέμα 6ο: Αιτήσεις δημοτών – φορέων
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Παπαδήμας Ηλίας
Total
0
Shares