Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας: Την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου οι εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου σπουδών ενηλίκων

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας: Εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου σπουδών ενηλίκων - Την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου οι εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου σπουδών ενηλίκων (απολυτήριο) Δημοτικού Σχολείουεξετάσεις για την απόκτηση τίτλου σπουδών ενηλίκων - Εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου σπουδών ενηλίκων

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας: Την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου οι εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου σπουδών ενηλίκων

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου σπουδών ενηλίκων (απολυτήριο) Δημοτικού Σχολείου θα διεξαχθούν στις 08-09-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας (Βασιαρδάνη 97, Καρδίτσα, τηλέφωνο: 2441023978).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) αίτηση

β) πιστοποιητικό γέννησης,

γ) φωτοτυπία ταυτότητας και

δ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα αναγράφεται ο τόπος διαμονής, να υποβληθούν έως την Παρασκευή, 02-09-2022 αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση t5pkar@sch.gr.

Για αλλοδαπούς συμμετέχοντες επισημαίνεται ότι τα στοιχεία τους στην αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθούν με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως ακριβώς θα εκδοθεί και ο τίτλος σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 24410 – 79983.

Υπόδειγμα Αίτησης απολυτήριο Δημοτικού

Total
0
Shares