Διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του ΚΕΑ από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ

 Σήμερα 12/02/2020 έγινε διανομή προϊόντων του προγράμματος ΤΕΒΑ στους δικαιούχους του ΚΕΑ. Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μουζακίου συμμετείχαν στην διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε ομαλά.

 Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μουζακίου χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.
Total
0
Shares