Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Καρδίτσα

Στο πλαίσιο του έργου “Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Καρδίτσας” προϋπολογισμού 700.000 € που βρίσκεται σε εξέλιξη         

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο “Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Καρδίτσας” προϋπολογισμού 700.000 €, το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Έργων και περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε δημοτικούς δρόμους  με σκοπό την ανακατασκευή τους, καθώς και την πλήρη κατασκευή οδοποιίας.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κ. Απ. Καπράνας πραγματοποίησε την Τετάρτη 19/10 αυτοψία στις εργασίες διάνοιξης και ασφαλτόστρωσης των οδών Ζ. Σκάρου και Παπαλεωνίδα που ολοκληρώνονται, ενώ το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται εργασίες σε άλλους δημοτικούς δρόμους

Υπενθυμίζεται οτι για τους δρόμους που έχουν ασφαλτοτάπητα ο οποίος έχει φθαρεί, προβλέπεται να γίνουν τα εξής:

-Απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας.

-Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους

-Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα

-Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας,

Για τους δημοτικούς δρόμους που είναι κατασκευασμένοι με κρασπεδορείθρα και 3Α προβλέπεται να γίνουν τα εξής:

-Αναμόχλευση, διάστρωση και συμπύκνωση υφιστάμενων στρώσεων οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή.

-Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά

-Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα

-Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας

Για τους δημοτικούς δρόμους για τους οποίους δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση στο οδόστρωμα προβλέπεται να γίνουν τα εξής:

-Εκσκαφή χαλαρών εδαφών με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

-Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου, σε τρεις στρώσεις 15 εκατ. η κάθε μία.

-Κατασκευή επιχώματος οδού.

-Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα διατομής πλάτους 0,15 μ. και ύψους 0,25-0,30 μ.

-Κατασκευή δύο στρώσεων βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. η κάθε μία από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου

-Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα .

-Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m, με χρήση κοινής ασφάλτου.

-Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων αποχέτευσης ακαθάρτων ύδρευσης.

Στο πλαίσιο του έργου θα εκτελεστούν επίσης και εργασίες πλακοστρώσεων πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες.
Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο

Στο 48,8% η εξειδίκευση των δράσεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας

Επόμενο άρθρο

Δήμος Τρικκαίων: Οι Κοινωνικές Δομές δεν θα κλείσουν