Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού Ι.Μ. Σπηλιάς έως την επαρχιακή οδό 9

 

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων, για το χρονικό διάστηµα: από 12-09- 2018 έως 12-10-2018, στο τµήµα της οδού Ι.Μ. ΣΠΗΛΙΑΣ έως την επαρχιακή οδό 9 µήκους 1.400 µέτρων, για την εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΙΑΣ Ο∆ΟΥ Ι.Μ. ΣΠΗΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆Ο 9».

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη του έργου, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.

Η διακοπή κυκλοφορίας είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.Total
0
Shares