Διακοπή κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Ελληνόκαστρου – Αμυγδαλής την Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Αυγούστου

Διακοπή κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Ελληνόκαστρου - Αμυγδαλής - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Αυγούστου - Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως της Καρδίτσας

Διακοπή κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Ελληνόκαστρου – Αμυγδαλής την Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Αυγούστου

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 29-08-2022 έως και Τρίτη 30-08-2022, κατά τις ώρες 07:00 έως 15:00 και συγκεκριμένα πενήντα (50) μέτρα περίπου πριν την είσοδο της Τ.Κ. Ελληνόκαστρου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών κατασκευής τεχνικού έργου ανοικτής οδοποιίας, στα πλαίσια του έργου “Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Μουζακίου, Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, που επλήγει από τη φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020”.

Η διακοπή κυκλοφορίας θα είναι τμηματική στην παραπάνω οδό και σε καμία περίπτωση ταυτόχρονη.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από τις πλησιέστερους οδούς και από τις διασταυρώσεις που επιτρέπεται η στροφή προς αυτές, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.

Η εργοταξιακή σήμανση και ο φωτισμός θα παραμένουν και τις ώρες που δε γίνονται εργασίες καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Total
0
Shares