Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Διακοπή κυκλοφορίας και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διέλευση και μεταφορά τμημάτων ανεμογεννητριών

Διακοπή κυκλοφορίας και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διέλευση και μεταφορά τμημάτων ανεμογεννητριών - Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διέλευση και μεταφορά τμημάτων ανεμογεννητριών στη θέση «Τύμπανος» - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας για την ομαλή διέλευση τμημάτων ανεμογεννητριών από την Δευτέρα 24/10 - Διακοπή κυκλοφορίας & προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διέλευση και μεταφορά τμημάτων ανεμογεννητριών στη θέση «Τύμπανος»

Διακοπή κυκλοφορίας και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διέλευση και μεταφορά τμημάτων ανεμογεννητριών

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διακοπή κυκλοφορίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν στη διέλευση βαρέων οχημάτων, από το Επαρχιακό και Λοιπό Οδικό Δίκτυο εδαφικής αρμοδιότητας της Αστυνομικής Δ/νσεως Καρδίτσας, από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου, εκτός ημερών Σάββατου – Κυριακής και λοιπών αργιών, για το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα (19/12/2022) έως και την Παρασκευή (06/01/2023), με εξαίρεση την Κυριακή (18/12/2022) και ώρα 09.00, καθόσον απαιτείται η μεταφορά τμήματος ανεμογεννήτριας για τη διαδρομή από τον υποσταθμό (ΔΕΗ) έως την είσοδο του αιολικού πάρκου, και συγκεκριμένα :

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

Α) Από τα όρια εδαφικής αρμοδιότητας του Α.Τ. Μουζακίου στην Επαρχιακή Οδό Μουζακίου – Γόμφων έως το υπό κατασκευή αιολικό πάρκο στη θέση «Τύμπανος» της Τ.Κ. Οξυάς.

Β) Από τα όρια εδαφικής αρμοδιότητας του Α.Τ. Μουζακίου στην Επαρχιακή Οδό Μουζακίου – Λαζαρίνας έως το υπό κατασκευή αιολικό πάρκο στη θέση «Τύμπανος» της Τ.Κ. Οξυάς.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

1ο χλμ. Επαρχιακής Οδού Μουζακίου – Άρτας «Κόμβος έξοδος προς Αργιθέα» όπου θα εκτελείται κίνηση με αντιδρόμηση μήκους 100 μέτρων περίπου προς το υπό κατασκευή αιολικό πάρκο στη θέση «Τύμπανος» της Τ.Κ. Οξυάς.

Οι ημερομηνίες, ο αριθμός των οχημάτων και τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω διακοπές κυκλοφορίας και οι ρυθμίσεις κυκλοφορίας εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Διακοπή κυκλοφορίας και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διέλευση και μεταφορά τμημάτων ανεμογεννητριών
Total
0
Shares