Διαγωνισμός για την πρόσληψη βοηθού γραμματέα στον Κυνηγετικό Σύλλογο Μουζακίου

Κυνηγετικός Σύλλογος Μουζακίου

Διαγωνισμός για την πρόσληψη βοηθού γραμματέα στον Κυνηγετικό Σύλλογο Μουζακίου

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μουζακίου προκειμένου να προβεί στην πρόσληψη βοηθού Γραμματέα για την έκδοση αδειών της κυνηγετικής περιόδου 2020-2021 προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο του Κυνηγετικού Συλλόγου έως της 25 – 07 – 2019 ημέρα Σάββατο με πέρας κατάθεσης προσφορών 20:00 μμ.

Θα προτιμηθούν άτομα της κυνηγετικής οικογενείας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου και με γνώσεις Η/Υ.

Αρχική τιμή του μειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των 2000 ευρώ.

Τηλέφωνο πληροφοριών :

Προέδρος: Καπούλας Κωνσταντίνος 6983149813 και 24450-42335Total
0
Shares