Δελτίο τύπου ΤΟΕΒ Ταυρωπού – Δήλωση του Προέδρου Δ.Σ. ΤΟΕΒ Ταυρωπού Καρδίτσας, κ. Αθανάσιου Μαρκινού

UwAAAABJRU5ErkJggg==

 Τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ειδική εκδήλωση παρουσίασης του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης και Μετριασμού των Επιπτώσεων της Κλιματικής Κρίσης μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)» στο ξενοδοχείο HILTON στην Αθήνα, στην οποία παρευρέθηκαν, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, ο Προέδρος Δ.Σ. ΤΟΕΒ Ταυρωπού Καρδίτσας, κ. Αθανάσιος Μαρκινός και οι συνεργάτες του Οργανισμού.

 Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό, παρουσία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και Υπουργών της Κυβέρνησης, τα πρώτα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα της χώρας που προωθούνται από την Κυβέρνηση.

Σε συνέχεια των παραπάνω εξελίξεων, ο Προέδρος Δ.Σ. ΤΟΕΒ Ταυρωπού Καρδίτσας, κ. Αθανάσιος Μαρκινός δήλωσε:

«Θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά και την ικανοποίησή μου για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη, για τα χιλιάδες μέλη-παραγωγούς του δικτύου μας, καθώς ένα όνειρο γίνεται επιτέλους πραγματικότητα. Η προτεραιοποίηση της υλοποίησης του έργου μας από την πλευρά της Κυβέρνησης, δικαιώνει τον αγώνα των ανθρώπων που πίστεψαν και μόχθησαν για αυτό τα τελευταία χρόνια, και ταυτόχρονα αναδεικνύει τη σημασία του έργου αυτού για την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής μας. Ο εκσυγχρονισμός του δικτύου άρδευσης του ΤΟΕΒ Ταυρωπού με την κατασκευή του νέου κλειστού υπό πίεση δικτύου άρδευσης εντάσσεται στην πρώτη δέσμη έργων ενός συνεκτικού και πολύ σημαντικού αναπτυξιακού σχεδίου (ΥΔΩΡ 2.0), τέτοιου που δεν έχει ξαναγίνει από τη δεκαετία του 1960, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός. Το νέο κλειστό αρδευτικό έργο Ταυρωπού αποτελεί ένα έργο συνολικού κόστους κατασκευής 129 εκ. ευρώ, το οποίο αφορά στην άρδευση 115.000 στρεμμάτων και από το οποίο θα ωφεληθούν πάνω από 8.000 αγρότες στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας.

 Είχα την τιμή να παρευρεθώ στην επίσημη εκδήλωση παρουσίασης των πρώτων έργων και κατά την άποψή μου, είναι από τις ελάχιστες φορές που ο Ν. Καρδίτσας και ιδιαίτερα η περιοχή μας βρέθηκαν στο κέντρο μιας μεγάλης δέσμης αναπτυξιακών έργων που αφορούν όλη την Ελληνική επικράτεια και ιδιαίτερα τις αγροτικές περιοχές. Το νομό μας αφορούν δύο μεγάλα έργα από τα οκτώ που ανακοινώθηκαν, εκ των οποίων αυτό του ΤΟΕΒ Ταυρωπού να είναι «πολύ μεγάλο» και «εμβληματικό» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δ. Παπαγιαννίδης. Το εν λόγω έργο είναι το πρώτο αρδευτικό του είδους στη χώρα, με βάση τη νέα λογική υλοποίησης των έργων, όπως αυτή σχεδιάζεται από την Κυβέρνηση.

 Αναφέρθηκε επίσης, ότι σύμφωνα με σχετική έρευνα παγκοσμίου φήμης χρηματοοικονομικού οίκου, το νέο έργο του ΤΟΕΒ Ταυρωπού θα δημιουργήσει τεράστιο όφελος και θα οδηγήσει σε αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών της περιοχής μας που θα προσεγγίσει το ποσοστό του 200%. Αν αναλύσει κάποιος τα επιμέρους ποσοτικά στοιχεία του κάθε έργου, θα κατανοήσει εύκολα τον χαρακτηρισμό «εμβληματικό», καθώς τα εξυπηρετούμενα στρέμματα γης, ο αριθμός των ωφελούμενων παραγωγών και η συνολική οικονομική ωφέλεια λόγω μηδενισμού της ενέργειας που απαιτείται για την άρδευση σε σχέση με το ποσό που θα δαπανηθεί για την κατασκευή του, δημιουργούν έναν υψηλό συντελεστή απόδοσης. Μην ξεχνάμε ότι η περιοχή μας έχει μικρές κατά κανόνα εκμεταλλεύσεις και η τοπική οικονομία εξαρτάται όσο καμία άλλη από τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του νέου έργου θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς σχετίζεται με έναν σημαντικό φυσικό πόρο, όπως η Λίμνη Ν. Πλαστήρα και εξυπηρετεί μια μεγάλη αγροτική περιοχή που βρίσκεται κατά κύριο λόγο στην ανώτερη κατηγορία (κόκκινη) του χάρτη των ευπρόσβλητων από νιτρορύπανση ζωνών.

 Σημειώθηκε επίσης, ότι το νέο έργο του Ταυρωπού αποτελεί το πρώτο εκ των δύο μεγαλύτερων έργων για τα οποία έχει εξασφαλιστεί, για πρώτη φορά, η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), όσον αφορά στις διαδικασίες δημοπράτησης και παρακολούθησης της πορείας υλοποίησής του.

 Αναφέρεται ως έργο εκσυγχρονισμού υφιστάμενου δικτύου, όμως κατά τη γνώμη μου, αν το θέσουμε στην πραγματική του διάσταση, πρόκειται για ένα εξολοκλήρου νέο έργο σύγχρονου σχεδιασμού και λογικής, το οποίο όμως εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα της παρουσίας του παλαιού (απουσία απαλλοτριώσεων, όδευση επί των υφιστάμενων ζωνών έργου, ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση κατά την κατασκευή).

 Το επόμενο χρονικό διάστημα, θεωρώ ότι θα μας δοθεί αρκετές φορές η δυνατότητα να παρουσιάσουμε τις τεχνικές λεπτομέρειες του νέου έργου για την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των χρηστών-μελών του Οργανισμού, όμως περιληπτικά μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής:

– Πρόκειται για ένα πλήρως κλειστό δίκτυο από την κεφαλή στην αναρρυθμιστική λίμνη μέχρι το κάθε αγροτεμάχιο, το μεγαλύτερο έργο κλειστών δικτύων, αφού συνολικά ξεπερνά τα 800 χλμ, καθώς μόνο τα δίκτυα διανομής (τριτεύοντα) αποτελούν μια τεράστια απόσταση (μεγαλύτερη από την απόσταση Αθήνα-Σέρρες όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γ.Γ. στην παρουσίαση του).

– Θα εκμεταλλεύεται πλήρως την γεωμορφολογία της περιοχής, γεγονός που θα εξασφαλίζει την υπό πίεση λειτουργία του και θα οδηγεί σε φυσική ελάχιστη πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 4 atm στην υδροληψία στο χωράφι του κάθε παραγωγού την περίοδο αιχμής και αυξημένης ζήτησης, με δυνατότητα αύξησης της, αν ο Οργανισμός το απαιτήσει με την δαπάνη ελάχιστης επιπλέον ενέργειας.

– Θα περιλαμβάνει συνολικά 5.650 υδροληψίες που θα είναι ενεργειακά αυτόνομες και θα ελέγχονται ηλεκτρονικά και από απόσταση μέσω του νέου υψηλών ταχυτήτων διαδικτύου των πραγμάτων (IοT). Αυτό θα επιτρέψει στους καλλιεργητές μελλοντικά να βελτιώσουν τον έλεγχο των αρδευτικών συστημάτων, ακόμη και να τα αυτοματοποιήσουν πλήρως, χωρίς την φυσική τους παρουσία, όσο κι αν αυτό φαίνεται σήμερα δύσκολο και μακρινό.

– Οδηγεί, από την κατασκευή του, σε άμεση εξοικονόμηση τουλάχιστον του 35% του νερού, σε σχέση με αυτό που χρησιμοποιείται σήμερα και χάνεται από εξάτμιση, ανεξέλεγκτη ροή και διαρροές στον κάθε αρδευτικό τομέα.

– Η εξοικονόμηση νερού μελλοντικά και με το πέρασμα των ετών θα γίνεται βαθμιαία μεγαλύτερη, με την επιλογή εκ μέρους των παραγωγών μεθόδων άρδευσης υψηλότερης απόδοσης, ώστε να μπορούν τα φυτά να αξιοποιούν καλύτερα το νερό. Η μετάβαση αυτή δεν θα γίνει με υποχρεωτικότητα, αλλά σταδιακά ως επενδυτική επιλογή, αφού όσοι παραγωγοί τις χρησιμοποιήσουν θα έχουν αυξημένη απόδοση παραγωγής και οικονομικού αποτελέσματος.

– Θα προστατευθεί η γονιμότητα των εδαφών, η ποιότητα του νερού του υπόγειου υδροφορέα και σταδιακά θα βελτιωθούν.

– Η χρέωση των παραγωγών – χρηστών δεν θα αλλάξει με βάση τα όσα σχεδιάζονται, ιδιαίτερα για όσους κάνουν ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού που είναι η πλειοψηφία των μελών μας.

– Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις δεν θα διακοπεί η άρδευση κατά την κατασκευή του, καθώς στον χρονοπρογραμματισμό των εργασιών έχει προβλεφθεί να μην παρεμποδίζεται η άρδευση κατά την καλλιεργητική περίοδο.

 Για τους παραπάνω λόγους δεν είναι υπερβολή να χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα αρδευτικά δίκτυα της χώρας και ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη και δικαίως χαρακτηρίστηκε «εμβληματικό» και έργο «πιλότος».

 Ως Διοίκηση οφείλουμε να ευχαριστήσουμε την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανακοίνωση αυτού του μεγάλου έργου. Επιθυμούμε επίσης να τον συγχαρούμε και να επισημάνουμε τη συνέπεια του λόγου του, καθώς όταν στις 30 Ιανουαρίου 2021 επισκέφθηκε την Καρδίτσα μετά την καταστροφή του Ιανού και μετά την παρέμβασή μας για την ανάγκη δημιουργίας του νέου δικτύου, ανακοίνωσε δημοσίως ότι το κλειστό δίκτυο του Ταυρωπού θα είναι ένα από τα πρώτα αρδευτικά έργα που θα προωθηθούν.

 Ιδιαίτερες ευχαριστίες αποδίδουμε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιο Λιβανό, για την επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης του νέου έργου, στον συντοπίτη Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα που στήριξε διαχρονικά το αίτημα του Οργανισμού μας στην Κυβέρνηση και τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Χρήστο Τριαντόπουλο. Τέλος, οφείλουμε να επισημάνουμε και να ευχαριστήσουμε όσους συνέδραμαν από την θέση τους στο ΥΠΑΑΤ ώστε να υπάρξει αυτή η τελική θετική εξέλιξη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, κ. Ιωάννη Οικονόμου και τον Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ Δημήτριο Παπαγιαννίδη».

Total
0
Shares