Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

ΔΕΙΤΕ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου | ΠΕΜΠΤΗ 29.02.2024

dimotiko simvoulio 29.02.2024

ΔΕΙΤΕ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου | ΠΕΜΠΤΗ 29.02.2024

Δείτε την Τακτική συνεδρίαση και την Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου της Πέμπτης 29 Φεβρουαρίου 2024.

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 29 η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024
Εισηγητής: Ταμπάκου Μαρία

2.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024
Εισηγητής: Ταμπάκου Μαρία

3.Έγκριση έκθεσης εσόδων –εξόδων Δ΄ τριμήνου 2023
Εισηγητής: Ταμπάκου Μαρία

4.Χαρακτηρισμός Κ.Α. ως δεκτικών Χ.Ε.Π. προπληρωμής
Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

5.Έγκριση της συμμετοχής του δήμου στην υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο».
Εισηγητής: Δήμαρχος

6.Τροποποίηση καταστατικού Διαδημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας με την Επωνυμία ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Εισηγητής: Δήμαρχος

7.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023
Εισηγητής: Δήμαρχος

8.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μνημείου οστών απογόνων Καραϊσκάκη ΣΤΗΝ ΔΚ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ
Εισηγητής: Δήμαρχος

9.Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό προθεσμίας παράδοσης της διοίκησης και διαχείρισης των ενοριακών κοιμητηρίων
Εισηγητής: Δήμαρχος

10.Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής ισότητας
Εισηγητής: Δασκάλου Φανή

11.Περί κατασκευής προτομής του Βούλγαρη Γεώργιου
Εισηγητής: Δασκάλου Φανή

12.Περί εκμίσθωσης του Κ2 καταστήματος του ΚΑΔ «ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΔΗΜΟΣ»
Εισηγητής: Δασκάλου Φανή

13 .Εγγραφή νηπίων σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου
Εισηγητής: Καραμπέκου Μαρία

14.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μεταστέγαση του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Φαναρίου
Εισηγητής: Καραμπέκου Μαρία

15.Κατανομή ποσού για λειτουργικές δαπάνες των Σχολικών μονάδων (Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2024 )
Εισηγητής: Καραμπέκου Μαρία

16.Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης εξόδων κηδείας αιρετών
Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

17.ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 7 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

18.ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 9 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

19.ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

20.ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 35 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

21.Περί δημοπράτησης του αριθμ. 17 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου.
Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

22.Περί δημοπράτησης των αριθμ. 26 και 27 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου.
Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

23.Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση της επιτροπής της παρ 5 του άρθρου 186 του Ν 3463/06.
Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

24.Απαλλαγή μισθωμάτων των ενοικιαζόμενων αγρών του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

25.Εκμίσθωση με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης ΔΚ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
Εισηγητής: Παπακώστας Γεώργιος

26.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την λειτουργία Τράπεζας Αίματος στο Δήμο Μουζακίου
Εισηγητής: Κουτρομάνος Χρήστος

27.Σύσταση επιτροπής του άρθρου 8 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Συσσιτίου και Τράπεζας ρουχισμού- Ιματισμού Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Κουτρομάνος Χρήστος

28.Περί σύνδεσης Κλειστού Γυμναστηρίου Μουζακίου με το Δίκτυο Φυσικού αερίου
Εισηγητής: Φούκας Βασίλειος

29.Τροποποίηση της 181/2023 απόφασης του ΔΣ περί σύνταξης πρωτοκόλλων Διοικητικής αποβολής σε βάρος καταπατητών Δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Μαγουλίτσας.
Εισηγητής: Φούκας Βασιλείος

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΑΝΗ

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής

Καλείσθε στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής του άρθρου 7 του ν. 5056/2023, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 29 η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30μμ. για συζήτηση πάνω στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ:

1.Ενημέρωση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δήμος μας μετά από τις φυσικές καταστροφές (Ιανός, Daniel), για τις μελέτες και τις ενέργειες αποκατάστασης των καταστροφών, για τα τεχνικά δελτία που υποβάλλονται για τη χρηματοδότηση και τυχόν μελέτες ανάπτυξης του Δήμου.
Φροξυλιάς Βάιος

2.Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθαρισμό των μπαζωμένων αποστραγγιστικών καναλιών, την προσβασιμότητα των δρόμων και την αποκατάσταση αρδευτικών γεωτρήσεων.
Παναγόπουλος Γεώργιος

3.Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αξιοποίηση του οικοπέδου του πρώην Κέντρου Υγείας Μουζακίου.
Καπούλα Στέλλα

4.Ενημέρωση σχετικά με τον βιολογικό καθαρισμό Μουζακίου (χρηματοδότηση, συνδέσεις ιδιωτών κτλ)
Πάτας Πέτρος

5.Ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο δήμο Μουζακίου
Ρέππας Στέργιος

6.Ενημέρωση για την παρούσα οικονομική κατάσταση του δήμου Μουζακίου και κυρίως για την τεράστια διόγκωση του χρέους του.
Σερίφης Ηλίας

7.Ενημέρωση για τη μελέτη της σπηλιάς Γ. Καραϊσκάκη και του περιβάλλοντος χώρου αυτής και για το ψηφιακό Μουσείο Μαυρομματίου (σε ποιο στάδιο βρίσκεται)?
Γκινής Επαμεινώνδας

8.Ενημέρωση για την απαλλαγή τελών άρδευσης του δήμου Μουζακίου
Τσιώνας Βασίλειος

9.Ενημέρωση για την ΔΚ Αγναντερού
-Ποια η μέριμνα για την κατεδάφιση και απομάκρυνση των κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμα ( κόκκινα)?
-Υπάρχει έλεγχος για την κεραία 5G Αγναντερού και για το εάν εκπέμπει ακτινοβολία?
-Έχει βρεθεί χώρος προπόνησης της παιδικής Ακαδημίας Αγναντερού?
Καρανίσας Αντώνιος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΚ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
2. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΚ ΛΟΞΑΔΑΣ
3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΚ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ
4. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΚ ΠΟΡΤΗΣ

Δεδομένου ότι έχουν υποβληθεί πάνω από δύο (2) θέματα από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, θα διενεργηθεί κλήρωση από το προεδρείο του Δημοτικού συμβουλίου(άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΑΝΗ

(ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΤΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:

1. ΔΚ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
2. ΔΚ ΛΟΞΑΔΑΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ)
Total
0
Shares
Previous Article
Συγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Θεσσαλίας - Σε διαβούλευση το Σχέδιο για την προσαρμογή της Θεσσαλίας στην κλιματική αλλαγή - Όχι στην διάθεση του στρατηγείου της Λάρισας για την πολεμική επιχείρηση των ιμπεριαλιστών στην Ερυθρά Θάλασσα - Αίτημα των Περιφερειακών Συμβούλων της ΛΑ.ΣΥ. για την ζωντανή προβολή των Περιφερειακών Συμβουλίων - Πρώτη συνεδρίαση για το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Σε διαβούλευση το Σχέδιο για την προσαρμογή της Θεσσαλίας στην κλιματική αλλαγή - Μέτρα και δράσεις 139 εκατ.

Next Article
Δύσκολη εκτός έδρας αποστολή για τον Γ.Σ. Μουζακίου

Δύσκολη εκτός έδρας αποστολή για τον Γ.Σ. Μουζακίου