Δείτε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

Δείτε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου.

Τα θέματα ήταν τα εξής:

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πολιτισμός-Αθλητισμός- Νεότητα» του Δήμου Μουζακίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Μ.) του Δήμου Μουζακίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΜ)  του Δήμου Μουζακίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης

5.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Μουζακίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης

6.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  του Δήμου Μουζακίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης

7.Εκλογή αντιπροσώπου στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων Νομού Καρδίτσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης

8.Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΔΥΘ ΑΕ

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης

9.Ορισμός εκπροσώπου για το Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΑΔΥΘ ΑΕ

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης

10.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύστασης συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας.

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης

11.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου.

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης

12.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξέταση αίτησης του Συλλόγου Νέων & Φίλων Απανταχού Παλιοχωριτών “ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”.

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης

13.Ορισμός εκπροσώπου για τη διαχειριστική επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου.

Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος

14.Ορισμός αναπληρωματικού μέλους του κ. Δημάρχου για την ανανέωση ή χορήγηση παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών.

Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος

15.Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου τακτικού με τον  αναπληρωτή του  για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του Ν.1416/84 και του άρθρου 52 του ν.2065/92.

Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος

16.Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.1249/82.

Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος

17.Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.

Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος

18.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος

19.Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος

20.Ορισμός δημοτικού συμβούλου για τη συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών ενοικιάσεως του αποκλειστικού δικαιώματος καρπώσεως των μη εκμεταλλευομένων δι’ αυτεπιστασίας δημοσίων δασών

Εισηγητής: Αντιδ.  κ. Κανιούρας Γεώργιος

21.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απαγόρευσης βοσκής στην συστάδα 2α του Δημοτικού Δάσους Ανθοχωρίου.

Εισηγητής: Αντιδ.  κ. Κανιούρας Γεώργιος

22.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ» (Α.Μ: 09/16).

Εισηγητής: Αντιδ.  κ. Κωτίνας Σωκράτης

23.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου υλοποίησης δημόσιας σύμβασης έργου

Εισηγητής: Αντιδ.  κ. Κωτίνας Σωκράτης

24.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση ΙV του άξονα προτεραιότητας : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»

Εισηγητής: Αντιδ.  κ. Κωτίνας Σωκράτης

25.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης πρώτης παράτασης  του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΑΜΙΣΟΥ» Α.Μ. 04/17

Εισηγητής: Αντιδ.  κ. Κωτίνας Σωκράτης

26.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  άρσης πινακίδας στάσης στην οδό Γόμφων στην Τ.Κ. Μουζακίου.

Εισηγητής: Αντιδ.  κ. Κωτίνας Σωκράτης

27.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάργησης ενδιάμεσων εξοχών πεζοδρομίων στην οδό Αντ. Βασιλείου, στο τμήμα από οδό Δημοκρατίας έως την οδό Αγ. Γεωργίου.

Εισηγητής: Αντιδ.  κ. Κωτίνας ΣωκράτηςTotal
0
Shares