Δασικές Υπηρεσίες Π.Ε. Καρδίτσας: Τηλεφωνικά, ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι υπηρεσίες

Δασαρχείο Καρδίτσας: Τηλεφωνικά, ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι υπηρεσίες

 

Οι Δασικές Υπηρεσίες Π.Ε. Καρδίτσας μετά από σχετική ανακοίνωση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη:

α) τη σύνθεση του υπαλληλικού προσωπικού

β) τις τυχόν περιπτώσεις ευπαθών ομάδων και

γ) τις άδειες ειδικού σκοπού, με στόχο την συμβολή όλων μας στην εθνική πλέον προσπάθεια για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ανακοινώνουν ότι αναστέλλουν μέχρι νεοτέρας την αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση πολιτών στην υπηρεσία, ενώ οι συναλλασσόμενοι μπορούν να διατυπώνουν τα αιτήματά τους τηλεφωνικώς, ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση που πρόκειται για κατεπείγουσα περίπτωση, η επίσκεψη στην Υπηρεσία θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού.

Στοιχεία επικοινωνίας

Πρωτόκολλο Δασαρχείου

τηλεφωνικά: 24410 79842

ηλεκτρονικά: daskard@apdthest.gov.gr

FAX:  24410 21405

Γραφείο προϊσταμένης

τηλεφωνικά: 24410 79840/79861/ 24310 30763

ηλεκτρονικά: maria.pardali@apdthest.gov.gr kostas.skoularakos@apdthest.gov.gr

Πρωτόκολλο Δ/νσης Δασών

24410 80140

ddasonkard@apdthest.gov.gr

24410 73572

Γραφείο Προϊσταμένης

24410 80130/80131

chrisi.papavaiou@apdthest.gov.gr

dimitris.katsiampouras@apdthest.gov.gr

Γραφείο βάρδιας

Τηλεφωνικά:24410 79862

Δασονομείο Καστανιάς

Τηλεφωνικά:24410 94324

Πρωτόκολλο Δασαρχείου Μουζακίου

τηλεφωνικά: 24450 41233

ηλεκτρονικά: dasampouz@apdthest.gov.gr

FAX: 24450 49025

Γραφείο προϊσταμένης

τηλεφωνικά: 24450 49055/49150/41233

ηλεκτρονικά: terpsithea.hourdaki@apdthest.gov.gr apostolos.gkozkos@apdthest.gov.gr

Γραφείο βάρδιας

Τηλεφωνικά:24450 41233/42626

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣTotal
0
Shares