Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Δασαρχείο Καρδίτσας: Απαγορεύεται η διατήρηση και διαμονή χοίρων εκτός περιφραγμένων εκτάσεων

Δασαρχείο Καρδίτσας: Απαγορεύεται η διατήρηση και διαμονή χοίρων εκτός περιφραγμένων εκτάσεων

Δασαρχείο Καρδίτσας: Απαγορεύεται η διατήρηση και διαμονή χοίρων εκτός περιφραγμένων εκτάσεων

Στο πλαίσιο της αποτροπής εξάπλωσης και διασποράς της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, σας ενημερώνουμε ότι απαγορεύεται η διατήρηση και διαμονή χοίρων εκτός περιφραγμένων εκτάσεων.

Σε περίπτωση που εντοπίζονται από την Υπηρεσία μας ανεπιτήρητοι χοίροι, βάσει της υπ’ αριθμ.Α.Π:ΥΠΕΝ/Δ/71692/2260/4-9-2023 Διαταγής, θα ενημερώνονται οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές και θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της Δασικής και Αγροτικής Νομοθεσίας.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 20/9/2023
Total
0
Shares