Δασαρχείο Καρδίτσας: Ανακοίνωση προγράμματος εργασιών της Επιτροπής Οροθέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δασαρχείο Καρδίτσας: Ανακοίνωση προγράμματος εργασιών της Επιτροπής Οροθέτησης

Το Δασαρχείο Καρδίτσας ανακοινώνει ότι στις 03/05/2023, στην έδρα του Δασαρχείου Καρδίτσας (Τέρμα Χαρ. Φλωράκη), σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις δ/ξεις του Π.Δ. 577/1980, η αρμόδια τριμελής επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 86335/21-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΛ7Ζ4653Π8-ΣΣΩ) Απόφαση της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας, αρχίζει εργασίες προσωρινής οροθέτησης μεταξύ του Διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου και του Διακατεχόμενου δάσους Λουτροπηγής.

Η συγκεκριμένη οροθέτηση γίνεται κατόπιν αιτήσεως της Τ.Κ. Αηδονοχωρίου.

Καλούνται οι έχοντες έννομο συμφέρον, εφόσον επιθυμούν, να παραστούν στις εν λόγω εργασίες και να συμβάλλουν στην επίλυση τυχόν αμφισβητήσεων, ως προς τα πραγματικά όρια της έκτασης που θα οριοθετηθεί.
Total
0
Shares