ΔΑΟ Καρδίτσας: Χρήση γεωργικών φαρμάκων εντός οικισμών και λοιπών ειδικών περιοχών


ΔΑΟ Καρδίτσας: Χρήση γεωργικών φαρμάκων εντός οικισμών και λοιπών ειδικών περιοχών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου 4036/2012,που αφορά στη διάθεση και χρήση των γεωργικών φαρμάκων, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη τις αναγκαίες απαιτήσεις υγιεινής, δημόσιας υγείας και βιοποικιλότητας, φροντίζει ώστε να ελαχιστοποιείται ή να απαγορεύεται η χρήση γεωργικών φαρμάκων εντός οικισμών και λοιπών ειδικών περιοχών.

Ως ειδικές περιοχές χαρακτηρίζονται αυτές που βρίσκονται κοντά σε κατοικίες και ευαγή ιδρύματα, καθώς και αυτές που χρησιμοποιούνται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ή από το ευρύ κοινό, όπως δημόσια πάρκα και κήποι, αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής, σχολεία και παιδικές χαρές.

Στις παραπάνω περιοχές εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα μέτρα βιολογικού ελέγχου και χρησιμοποιούνται γεωργικά φάρμακα χαμηλού κινδύνου.

Οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και ειδικής περιοχής, ορίζονται ως εξής:

 

 

 

Χώροι προστασίας

Εφαρμογή σε αροτραίες καλλιέργειες, κατευθυνόμενη

προς το έδαφος (boom sprayer)

 

Εφαρμογή σε δενδροκομία, αμπελουργία,

με πίεση αέρα & κατευθυνόμενη προς την

κόμη (broadcast air assisted applications)

Σκευάσματα με εικονόγραμμα κινδύνου:

 

 

Σκευάσματα

χωρίς κανένα από

τα προηγούμενα εικονογράμματα

Νοσοκομεία, ευαγή

ιδρύματα, παιδικές

χαρές, κατασκηνωτικοί

χώροι και άλλες

εγκαταστάσεις

αναψυχής, σχολεία και

εκπαιδευτήρια,

αθλητικές

εγκαταστάσεις, δημόσια πάρκα,  Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,

στρατόπεδα,

αρχαιολογικοί και τουριστικοί χώροι,  Κατοικίες εντός σχεδίου

πόλεως,  εντός οικισμού & εντός  ζώνης

100 μέτρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 μέτρα

50 μέτρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 μέτρα

20 μέτρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 μέτρα

10 μέτρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 μέτρα

Χώροι αστικού πρασίνου (πλην πάρκων)

 

 

 

50 μέτρα

 

 

200 μέτρα

20 μέτρα

 

 

100 μέτρα

10 μέτρα

 

 

50 μέτρα

Κατοικίες εκτός σχεδίου

πόλεως, οικισμού ή ζώνης

 

 

    50  μέτρα 20 μέτρα

 

 

50 μέτρα

10 μέτρα

 

 

20 μέτρα

 

10 μέτρα

Οι αποστάσεις ψεκασμού στις περιπτώσεις γειτνίασης του ψεκαζόμενου χώρου με κατοικία αναφέρονται στην απόσταση από το πλησιέστερο κτίσμα.

Αν αναφέρονται διαφορετικές οδηγίες ασφαλείας στην έγκριση κυκλοφορίας ενός γεωργικού φαρμάκου, εφαρμόζονται οι οδηγίες αυτές.

Η χρήση γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες χρήστες που κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή από κατόχους τίτλου σπουδών, που επέχει θέση του ανωτέρω αναφερόμενου πιστοποιητικού

Οι προβαίνοντες σε ψεκασμούς στις παραπάνω αναφερόμενες περιοχές, θα πρέπει να ενημερώνονται από τον επιστήμονα που εξέδωσε την συνταγή χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και τον  υπεύθυνο επιστήμονα του καταστήματος προμήθειας γεωργικών φαρμάκων και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση, που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας τους.

Επιπλέον, υποχρεούνται να προβαίνουν πριν από κάθε ψεκασμό σε έγγραφη ενημέρωση, να αναρτούν δηλαδή στο χώρο που θα γίνει ο ψεκασμός έντυπη ανακοίνωση τουλάχιστον 48 ώρες πριν την εφαρμογή, ώστε οι περίοικοι να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. 

Καρδίτσα, 29 Απριλίου 2021


Total
1
Shares
Previous Article

Άρδευση με κανόνες στο Δήμο Σοφάδων - Ψηφίστηκε ο «Κανονισμός Άρδευσης»

Next Article

Μεγάλη Πέμπτη: Ο Μυστικός Δείπνος και η προδοσία του Ιούδα


Total
1
Share