Δακοκτονία σε 928.237 ελαιόδενδρα σε περιοχές της Μαγνησίας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σε δακοκτονία στα ελαιόδεντρα σε περιοχές τις Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχων παροχής υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 προϋπολογισμού 528.675,34 € με (ΦΠΑ). Οι ψεκασμοί αφορούν συνολικά 928.237 ελαιόδεντρα και οι περιοχές εφαρμογής είναι οι εξής:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤ/ΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1  
ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
1)Τ.Κ. ΒΥΖΙΤΣΑΣ 59.770 19.923
2) Τ.Κ.  ΠΙΝΑΚΑΤΩΝ 27.520 9.173
3) Τ.Κ.  ΛΑΥΚΟΥ 100.200 33.400
4) Τ.Κ.  ΜΗΛΙΝΑΣ 61.770 20.590
5) Τ.Κ.  ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 79.350 26.450
6) Τ.Κ.  ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 224.130 74.710
7) Τ.Κ.  ΞΥΝΟΒΡΥΣΗΣ 38.880 12.960
8) Τ.Κ. ΣΥΚΗΣ 56.400 18.800
9) Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 106.700 35.567
10) Τ.Κ. ΑΦΕΤΩΝ 37.220 12.407
11) Τ.Κ.  ΜΗΛΕΩΝ-

Τ.Κ. Κ. ΝΕΡΩΝ

127.740 42.580
12) Τ.Κ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ 158.570 52.857
ΣΥΝΟΛΟ 1.078.250 359.417
ΤΜΗΜΑ 2  
ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
1) Τ.Κ.  ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ 76.530 25.510
2) Τ.Κ.  ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ 24.320 8.107
3) Τ.Κ.  ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ 14.300 4.767
4) Τ.Κ.  ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ 68.140 22.713
5) Τ.Κ.  ΔΡΑΚΕΙΑΣ 82.080 27.360
6) Δ.Κ. ΑΓΡΙΑΣ 39.180 13.060
7) Τ.Κ.  ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ-Τ.Κ.  ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-

 

35.810 11.937
8) Τ.Κ. ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ 11.850 3.950
9) Τ.Κ.  ΣΕΣΚΛΟΥ (ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 10.700 3.567
10) Δ.Κ.  Ν. ΙΩΝΙΑΣ 80.380 26.793
11) Δ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ 107.060 35.687
12) Δ.Κ. ΣΚΙΑΘΟΥ 115.050 38.350
13) Δ.Κ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 27.670 9.223
ΣΥΝΟΛΟ 693.070 231.024
ΤΜΗΜΑ 3  
ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
1) Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ 10.640 3.547
2) Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 6.470 2.156
3) Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ 22.315 7.438
4) Τ.Κ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9.165 3.055
5) Τ.Κ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ 16.110 5.370
6) Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 30.820 10.273
7) Τ.Κ. ΒΕΝΕΤΟΥ 340 113
8)  Δ.Κ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ 115.390 38.463
9) Δ.Κ. ΓΛΩΣΣΑΣ 50.470 16.823
10) Τ.Κ. ΚΛΗΜΑΤΟΣ 22.310 7.437
ΣΥΝΟΛΟ                      284.030 94.675
ΤΜΗΜΑ 4  
ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
1) Δ.Κ. ΣΟΥΡΠΗΣ 159.680 53.227
2) Τ.Κ. ΔΡΥΜΩΝΟΣ 91.330 30.443
3) Τ.Κ. ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ 89.593 29.864
4) Τ.Κ.  ΠΤΕΛΕΟΥ 308.100 102.700
5) Τ.Κ.  ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 80.660 26.887
ΣΥΝΟΛΟ 729.363 243.121
ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.784.713 928.237

Σημειώσεις:

1) Για τις παρακάτω περιοχές έχουν ληφθεί αποφάσεις των οικείων δημοτικών συμβουλίων ότι δεν είναι επιθυμητή η εφαρμογή από εδάφους δολωματικών ψεκασμών για τη συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, ήτοι:

α. Τ.Κ. Προμυρίου

β.  Δ.Κ Ζαγοράς

γ.  Τ. Κ. Μακρυράχης

δ.  Τ.Κ. Πουρίου

ε. Τ.Κ. Καλαμακίου

στ. Τ.Κ. Λαμπινούς

ζ. Τ.Κ. Αχιλλείου

η. Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Πτελεού Δήμου Αλμυρού

θ. Τ.Κ. Σταγιατών

2) Ο αριθμός των ψεκαζόμενων ελαιόδενδρων έχει υπολογιστεί για την εφαρμογή ψεκασμού κατά μέσο όρο σε ένα (1) ελαιόδενδρο ανά τρία (3) προστατευόμενα ελαιόδενδρα.

3) Ο αριθμός των προστατευόμενων ελαιόδενδρων ανά Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα έχει υπολογιστεί από τα δηλωθέντα στοιχεία των παραγωγών που τηρούνται στο Ελαιοκομικό Μητρώο.Total
0
Shares