Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας: 2ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας: 2ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια ΠΕ Καρδίτσας - Ενημέρωση Βαμβακοκαλλιεργητών

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας: 2ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Καρδίτσας και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της χώρας, ενημερώνουν τους βαμβακοκαλλιεργητές της Π.Ε. Καρδίτσας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας των βαμβακοκαλλιεργειών τους.

 1. Στόχοι
 • Η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών της Π.Ε. Καρδίτσας για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
 • Οι οδηγίες του παρόντος δελτίου αφορούν το χρονικό διάστημα από την έναρξη της ανθοφορίας μέχρι την καρποφορία με καρπόδεση του 50% των ανθέων και την οργάνωση της αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
 • Οι παραγωγοί πρέπει να παρακολουθούν τακτικά τις καλλιέργειες και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζουν τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως παρακάτω περιγράφονται κατά περίπτωση.
 1. Διαπιστώσεις
 • Οι βαμβακοκαλλιέργειες παρουσιάζουν μια οψιμότητα για την εποχή. Οι πιο πρώιμες φυτείες  βρίσκονται στο στάδιο της  προχωρημένης ανθοφορίας και έναρξης καρποφορίας  και οι οψιμότερες στο στάδιο του σχηματισμού χτενιών και έναρξης ανθοφορίας.
 • Σε γενικές γραμμές δεν διαπιστώνονται προβλήματα από προσβολές εχθρών με εξαίρεση τις προσβολές από τετράνυχο που σε αρκετές περιπτώσεις οδήγησαν σε χημικές επεμβάσεις.

Όσον αφορά το πράσινο σκουλήκι, οι συλλήψεις ενήλικων (πεταλούδων) στο δίκτυο φερομονικών παγίδων που έχει εγκαταστήσει η Υπηρεσία μας, κυμαίνονται σε μέτρια επίπεδα εκτός ελαχίστων περιοχών που είναι σε πιο υψηλά επίπεδα.

Όσον αφορά το ρόδινο σκουλήκι, οι συλλήψεις ενήλικων (πεταλούδων) στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα στις περισσότερες περιοχές του Νομού και δεν έχει παρατηρηθεί προσβολή ανθέων (ροζέτες) και καρυδιών.

Από τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούν Γεωπόνοι της Υπηρεσίας μας, προς το παρόν δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη ζωντανών προνυμφών (σκουληκιών) πράσινου σκουληκιού πάνω από το όριο επέμβασης.                                

 1. Συστάσεις – Καλλιεργητικές Πρακτικές

3.1 Συνιστάται στους βαμβακοπαραγωγούς να εφαρμόζεται επαρκής άρδευση λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν αυτή την περίοδο. Όπου απαιτείται να  επέμβουν άμεσα με  ρυθμιστές ανάπτυξης σε φυτείες με υπερβολική βλάστηση και να εφαρμόζουν ορθολογική αζωτούχο λίπανση και άρδευση, για την διατήρηση της ισορροπίας βλαστικών και καρποφόρων οργάνων και αποφυγή υπερβολικής και τρυφερής βλάστησης προκειμένου να αποτραπεί η προσέλκυση επιβλαβών οργανισμών και φυσικά η οψίμιση των φυτειών.

3.2 Οι  βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να επιθεωρούν κάθε 2-3 ημέρες τις βαμβακοφυτείες τους, προκειμένου να διαπιστώνουν εγκαίρως τυχόν εντομολογικές προσβολές, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Η επιθεώρηση των βαμβακοκαλλιεργειών συνιστάται να γίνεται πρωινές ή απογευματινές ώρες διασχίζοντας το χωράφι διαγώνια και εξετάζοντας 100 φυτά σε διαφορετικά σημεία της διαγωνίου.

Ποτέ δεν ψεκάζουμε προληπτικά. Επέμβαση με φυτοφάρμακα θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν διαπιστωθεί ότι η πυκνότητα των πληθυσμών των εντόμων – εχθρών φτάσουν στα όρια επέμβασης όπως παρακάτω:

 • Πράσινο σκουλήκι: Κατώτερο όριο επέμβασης είναι η ύπαρξη 4 προνυμφών (μήκους μέχρι 1 εκατοστό) κατά μέσο όρο ανά 100 φυτά ή μια νεαρή προνύμφη (μήκους μέχρι 1 εκατοστό) στα φυτά ενός μέτρου επί της γραμμής.
 • Ρόδινο σκουλήκι: Συνιστάται στους παραγωγούς να ελέγχουν τα βαμβακόφυτα για πιθανή ύπαρξη προσβεβλημένων κλειστών ανθέων (ροζέτες) και καρυδιών. Επεμβαίνουμε με εγκεκριμένα εντομοκτόνα μόνο στην περίπτωση που σε τυχαίο δείγμα ανθέων, από όλη την έκταση του χωραφιού, διαπιστωθούν προσβεβλημένα άνθη (ροζέτες) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ή σε τυχαίο δείγμα 100 καρυδιών βρεθούν τουλάχιστον 5 προνύμφες.

Στην περιοχή μας, το διάστημα από την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου μέχρι και αρχές Αυγούστου, συνήθως κάνει την εμφάνισή της η 2η γενιά του πράσινου σκουληκιού στο βαμβάκι. Η γενιά αυτή ως γνωστόν είναι και η πλέον καταστρεπτική.

Επομένως οι παραγωγοί θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να ελέγχουν σχολαστικά τις φυτείες τους για διαπίστωση ύπαρξης προνυμφών.

 1. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.

Δεν συνιστώνται επεμβάσεις με φυτοπροστατευτικά στις βαμβακοφυτείες, χωρίς έλεγχο των ορίων ψεκασμών.

Άστοχοι και άκαιροι ψεκασμοί αποβαίνουν σε βάρος της καλλιέργειας, του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου.

Οι βαμβακοπαραγωγοί ενημερώνουν με κάθε μέσο τους μελισσοκόμους για τυχόν ψεκασμό και εφαρμόζουν τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου σχετικά με την προστασία των μελισσών. Πρέπει να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με μελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ενώ όπου κρίνεται αναγκαίο συνιστάται να διενεργούνται κατά τις απογευματινές ώρες και μετά την δύση του ήλιου γιατί τότε αφενός σταματά η δραστηριότητα των μελισσών και αφετέρου αυξάνεται η δραστηριότητα των προνυμφών και η αποτελεσματικότητα πολλών εντομοκτόνων.

Επίσης για την αποτελεσματικότητα των ψεκασμών, τα φυτά πρέπει να «λούζονται» πολύ καλά με το ψεκαστικό υγρό καλύπτοντας όλα τα μέρη του φυτού και κυρίως τα καρποφόρα όργανα (χτένια, άνθη, καρύδια).

Μετά την χρήση των γεωργικών φαρμάκων, οι κενές συσκευασίες ξεπλένονται πολύ καλά τρείς (3) φορές, το υγρό ρίχνεται στο βυτίο και οι συσκευασίες τοποθετούνται εντός των κάδων ανακύκλωσης.

Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους στο περιβάλλον.

     ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Τα εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα βρίσκονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: (http://www.minagric.gr/syspest/).
 • Κατά την επιλογή και εφαρμογή κάθε γεωργικού φαρμάκου από τον διακινητή, παραγωγό/χρήστη, να ακολουθούνται και εφαρμόζονται προσεκτικά και χωρίς αποκλίσεις όλες οι πληροφορίες και οδηγίες της ετικέτας του και των αναγραφόμενων στη συσκευασία (δοσολογία, συνδυαστικότητα, κίνδυνος φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής, τα μέτρα προστασίας για αποφυγή δηλητηρίασης, κ.λ.π.).
 • Οι βαμβακοπαραγωγοί, χρήστες, είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειάς τους, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν  και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησής τους, καθώς και παντός χειρισμού στην καλλιέργειά τους και των ποσοτικών και ποιοτικών αποδόσεων σύσπορου βάμβακος της καλλιέργειας.
 • Σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 3 και 10 παρ. 3 του Ν.4036/2012, όποιος χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπόκειται σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
 • Η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων γίνεται από επαγγελματίες χρήστες που κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 • Οι καλλιεργητές οφείλουν να τηρούν ημερολόγιο ψεκασμών, το οποίο θα επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, στα τηλέφωνα 24413-55203, 55243, 55244 και 24210-66525.

Total
0
Shares