Δ. Μουζακίου: Υποχρέωση αποψίλωσης χόρτων και καθαρισμού οικοπέδων από ιδιοκτήτες


 

Ο Δήμος Μουζακίου ενημερώνει τους Δημότες που είναι ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 94 παρ.1 περ. 26 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 1 άρθρο 1 της αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστικής διάταξης, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου, κατά περίπτωση μέτρου, που αποβλέπει στην αποφυγή αιτιών και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά, καθ΄ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω, ο Δήμος Μουζακίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 94 παρ. 1 περ 26 του Ν. 3852/2010, είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες:

  • Να επιβάλλει πρόστιμο πενήντα λεπτών (0,50€) ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου κάθε ιδιοκτήτη
  • Να βεβαιώσει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και
  • Να αποστέλλει κατάσταση με τα στοιχεία των παραβατών στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα

Ο Δήμος Μουζακίου προσβλέπει στην συνεργασία των δημοτών του και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία μας, θα είναι σε βάρος του Περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών.


Total
0
Shares
Previous Article
Ανακοίνωση Υποψηφιότητας Δημοτικού Συμβούλου Κονταλή Ευστάθιου

Ανακοίνωση Υποψηφιότητας Δημοτικού Συμβούλου Κονταλή Ευστάθιου

Next Article

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα στο 1ο Δημ. Σχ. Μουζακίου

Total
0
Share