Δ. Λαρισαίων: Επιδοτούμενο πρόγραμμα Κατάρτισης για ανέργους

UwAAAABJRU5ErkJggg==

Δ. Λαρισαίων: Επιδοτούμενο πρόγραμμα Κατάρτισης για ανέργους

Ο Δήμος Λαρισαίων στο πλαίσιο της “Λάρισα Πόλη που Μαθαίνει”, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη για την υλοποίηση της επιδοτούμενης δράσης με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» η οποία υλοποιείται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πιο συγκεκριμένα, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
  • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα επιλέξει και αφού αποκτήσει την Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τον εξωτερικό φορέα πιστοποίησης δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα που ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης, άρα για πρόγραμμα 200 ωρών ανέρχεται στα 1.000 ευρώ.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν υποχρεωτική δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0. (ΦΕΚ 1446/2022) με συνολικό προϋπολογισμό 101.740.000,00 Ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ. ώστε να ενημερωθούν άμεσα αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης και την επιλογή προγράμματος κατάρτισης.

Βρείτε την φόρμα εδώ: https://learning.uth.gr/voucher/

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421006366 & 2410684752 ή στο learning@uth.gr
Total
0
Shares