Χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων: Οι παγίδες και τα πλεονεκτήματα

Την Κυριακή 28/02 εκπνέει η προθεσμία για έγγαμους φορολογούμενους προκειμένου να δηλώσουν εάν επιθυμούν να υποβάλουν φέτος χωριστές φορολογικές δηλώσεις. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους για χωριστές δηλώσεις μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ.

Τα πλεονεκτήματα. Σε περίπτωση χωριστής δήλωσης, δεν μπλοκάρεται από την εφορία η έκδοση φορολογικής ενημερότητας του ενός συζύγου όταν ο άλλος σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση. Επίσης, κάθε σύζυγος καθορίζει ανεξάρτητα την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, ενώ επίσης δεν γίνεται συμψηφισμός μεταξύ του αποτελέσματος της εκκαθάρισης. Τέλος, ο κάθε σύζυγος έχει την ελευθερία να διαχειρίζεται όπως θέλει τα προσωπικά του φορολογικά δεδομένα, κρατώντας, εφόσον το επιθυμεί, μυστικότητα για το ύψος των εισοδημάτων, των καταθέσεών ή άλλων περιουσιακών του στοιχείων, κάτι που ίσως είναι χρήσιμο, π.χ., σε περιπτώσεις διάστασης ή όταν εκκρεμεί να εκδοθεί διαζύγιο. Φυσικά, μπορεί να υπάρχουν και άλλες αιτίες που δεν θέλει ο ένας να φορολογείται κοινά με τον άλλο, π.χ. για λόγους επιστροφής φόρου.

Σε περίπτωση κύριας κατοικίας, αυτή δηλώνεται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 με τον κάθε σύζυγο να συμπληρώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του ή το ποσοστό του ως μισθωτής σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας και το ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης, αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάμο καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους. Το εισόδημα του ανήλικου τέκνου που δεν φορολογείται στο όνομα του τέκνου, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και δηλώνεται μόνο από αυτόν τον γονέα.

Να σημειώσουμε εδώ ότι όσοι δεν δηλώσουν εγκαίρως την πρόθεσή τους για υποβολή χωριστών δηλώσεων (δηλαδή μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου) θα υποχρεωθούν να καταθέσουν κοινή φορολογική δήλωση.

Τα μειονεκτήματα των χωριστών δηλώσεων. Σε περίπτωση που οι σύζυγοι επιλέξουν να καταθέσουν χωριστές δηλώσεις, πρέπει να γνωρίζουν ότι θα χάσουν το ευεργέτημα να μεταφέρουν εισόδημα ο ένας στον άλλον για την κάλυψη τεκμηρίων. Δηλαδή, αυξάνεται η πιθανότητα κάποιος εκ των δύο να κληθεί να πληρώσει υψηλότερο φόρο εξαιτίας των τεκμηρίων -σε περίπτωση που έχει στην κατοχή του περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να συντηρηθούν από το ατομικό του εισόδημα.

Παρομοίως, σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων δεν μπορεί να μεταφερθεί από τον ένα σύζυγο στον άλλον -όταν δεν επαρκεί για τον ένα σύζυγο- η δαπάνη με αποδείξεις ή ηλεκτρονικό χρήμα που είναι απαραίτητη για την παροχή της έκπτωσης φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο. Όταν μιλάμε, δε, για ατομική επιχείρηση, χάνεται το δικαίωμα μεταφοράς της ζημιάς, αν προκύψει διαφορά τεκμηρίων.

 
Total
4
Shares